EN / SV

Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari – december 2010  (ej reviderad)

ons, 16 feb., 2011 07:30 CET

 

  • Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 35,5 (42,1) miljoner GBP och för helåret 2010 till147,5 (138,3 ) miljoner GBP).
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 9,6 (11,0) miljoner GBP och för helåret 2010 till 34,2 (32,8) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 9,2 (8,7) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2010 uppgick till 33,8 (28,9) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 10,0 (8,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2010 uppgick till 32,4 (26,8) miljoner GBP.  
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 0,357 (0,301) GBP och för helåret 2010 till 1,154 (0,957) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 11,7 (13,3) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2010 och 44,2 (42,7) miljoner GBP för helåret 2010.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 308 872 (365 865).
  • Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2010. Den kontantreserv som byggs upp kombinerat med koncernens starka lönsamhet och kassaflöde ger styrelsen flexibilitet att överväga strategiska möjligheter inklusive förvärv. Kontantreserven kan delas ut i ett senare skede om dessa möjligheter inte förverkligas.
  • Årsstämma äger rum den 12 maj 2011 i Stockholm.

Stark utveckling på alla kärnmarknader"

"Vi är mycket glada att kunna uppvisa ett starkt resultat med 15 procents tillväxt jämfört med föregående kvartal, vilket visar den underliggande kraften i vår affärsmodell. Även om jämförelsesiffrorna för det fjärde kvartalet 2009 var utmanande har vi kunnat förbättra vårt resultat per aktie genom god kontroll av rörelsekostnaderna inklusive bättre effektivitet i vår marknadsföring. Vi fortsätter också att investera enligt plan i utvecklingen av Kambi Sport Solutions och i Unibet-plattformarna i takt med tillväxten i Europa."

"Under de sex första veckorna av 2011 kan vi notera goda intäktssiffror i koncernen på alla våra viktiga marknader. Framför allt spel i mobilen visar mycket god tillväxt i kombination med en stabil utveckling inom kasino & games."

“Vi kommer att fortsätta att fokusera på våra kärnmarknader för att stärka vår position på den föränderliga marknaden i Europa. Unibet kommer att ansöka om licenser på de marknader där förhållandena bedöms som stabila och lönsamma samt med låg risk sett ur ett ägarperspektiv”, säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO.

 

I dag, onsdagen den 16 februari 2011 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3792, kod  7694741.

Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com


För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations   +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CFO                     +44 7515 975 629

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 28 olika språk via www.unibet.com.  Unibet har över 5,1 miljoner kunder i mer än 100 länder.  Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pwtjpu
COPY
Prod