EN / SV

Unibet utnyttjar aktieåterköpsprogram

ons, 10 aug., 2011 07:25 CET

Styrelsen för Unibet Group plc har beslutat att utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 12 maj 2011

Bemyndigandet som erhölls den 12 maj 2011 innefattade återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB.

Förvärv kan ske från den 11 augusti 2011 och fram till nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod före offentliggörande av kvartalsrapport inklusive dag för publicering.

Förvärv av aktier/SDB kommer att göras på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Av Unibets totala antal utgivna aktier/SDB om 28 258 038 utgör 190 975 aktier/SDB som återköpts av bolaget under 2007.

Styrelsen

Unibet Group plc

 

 

 

 

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations      +44 788 799 6116

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com.  Unibet har över 5,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/phfldc
COPY
Prod