EN / SV

Optionslösen i Unibet Group plc

fre, 15 juni, 2012 18:24 CET

I lösenperioden för optioner i Unibets optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 juni 2012 har 51 972 optioner utnyttjats.

Av dessa optioner har 478 lösts genom nyemittering av 478 aktier med ett nominellt värde av 0,005 GBP. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 6 715,90 GBP vilket i sin helhet förts till eget kapital.

De återstående 51 494 optionerna löstes genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibets aktieåterköpsprogram från 2007 och 2011. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 723 325,46 GBP vilket i sin helhet förts till eget kapital.

Efter denna optionslösen uppgår antalet utestående aktier i Unibet Group plc till 28 269 266, envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av totala antalet utestående aktier innehas 360 039 av Unibet inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 och 2011.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk .

Unibet har 6,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pxcsjt
COPY

Related content

Prod