EN / SV

Unibet avtalar med Betchoice om förvärv och inträder på den reglerade australiska marknaden

tis, 07 feb., 2012 09:28 CET

 • Förvärvet omfattar 100% av aktierna i Betchoice Corporation Pty Ltd, en av de ledande oberoende privata sportspeloperatörerna online i Australien som erbjuder kapplöpningsspel och sportspel. 

 • Förvärvet ger tillgång till den reglerade australiska online-marknaden som växer med ca 10-15 % per år.

 • Betchoice har en kundbas med över 8 000 aktiva kunder och ger samtidigt Unibet möjlighet att erbjuda produkter för hästkapplöpning på övriga marknader.

 • Unibets andra strategiska förvärv av verksamhet på reglerade marknader de senaste månaderna efter förvärvet av Solfive Group i Frankrike i november förra året.

 • Unibet planerar att investera i både produktutbud och marknadsföring för att växa aggressivt och utmana de nu ledande operatörerna på den australiska marknaden. Unibet anser att villkoren på den australiska online-marknaden är förhållandevis attraktiva jämfört med europeiska modeller och möjliggör lönsam tillväxt.

 • Initiala köpeskillingen uppgår till 20,0 miljoner AUD (13,6 miljoner GBP) exklusive kassa och skulder vilket erlägges vid fullföljandet. 

 • Tilläggsköpeskilling baserad på 5,5x 2014 EBITDA i Australien minus initiala köpeskillingen för grundaren och styrelseordföranden Mark Morrissey som äger 38% och som kommer att fortsätta vara verksam i bolaget.

 • Vissa övriga aktieägare kommer att erhålla en tilläggsköpeskilling om 2,4 miljoner AUD sammanlagt om EBITDA 2014 i Australien överstiger 4,4 miljoner AUD.

 • Villkor för överenskommelsen är tillstånd från den australiska licensmyndigheten i Northern Territory vilket förväntas innan slutet av andra kvartalet 2012.

 • Betchoice EBITDA för det senaste räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2011 uppgick till 3,3 miljoner AUD (2,2 miljoner GBP). Bruttoomsättningen för sportspel och hästkapplöpning för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2011 uppgick till 191,5 miljoner AUD (129,8 miljoner GBP).

Unibet Group plc meddelar idag att en överenskommelse tecknats om förvärv av 100 procent av aktiekapitalet i Betchoice Corporation Pty Ltd, en av Australiens ledande oberoende sportspeloperatörer online. Betchoice erbjuder ett flertal sportspel och kapplöpningsprodukter till den australiska marknaden via www.betchoice.com

Förvärvet, som är Unibets andra förvärv av en reglerad marknad de senaste månaderna, ger Unibet:

 • Tillgång till den snabbväxande australiska online-marknaden
 • En stabil plattform för fortsatta investeringar och ökade marknadsandelar
 • En god position för det framtida förväntade öppnandet av livebetting-produkter i Australien
 • Möjlighet att erbjuda hästkapplöpning på övriga marknader.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 20,0 miljoner AUD (13,6 miljoner GBP) på en kassa och skuldfri bas och erlägges kontant vid avtalets fullgörande. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling baserad på 5,5x 2014 EBITDA i Australien minus initiala köpeskillingen tillkomma för grundaren och styrelseordföranden Mark Morrissey som är ägare till 38 procent av aktiekapitalet och som kommer att fortsätta vara verksam i bolaget. Ytterligare sammanlagt 2,4 miljoner AUD kan komma att erläggas till vissa övriga aktieägare om EBITDA 2014 i Australien överstiger 4,4 miljoner AUD.

Förvärvet är beroende av tillstånd från licensmyndigheten Northern Territory Department of Racing, Gaming and Licensing vilket förväntas innan slutet av andra kvartalet 2012.

Unibet avser att namnändra plattformen från Betchoice till Unibet efter en övergångsperiod. Under de kommande två åren kommer Unibet att göra betydande investeringar dels för att förbättra den australiska produktportföljen men även i marknadsföring för att etablera Unibet på den snabbväxande australiska marknaden. Genom att utnyttja det större produktutbud, riskhantering och bättre marginaler som Kambi, Unibets affärsområde inom sportboks-B2B erbjuder, kommer Betchoice produktutbud och finansiella resultat att kunna förbättras. Kambi kommer också att ha fördel av att kunna integrera Betchoice kapplöpningsprodukter i sitt utbud.

Som ett resultat av dessa strategiska investeringar för att främja en framtida tillväxt förväntar Unibet inte att förvärvet kommer att ha någon påtaglig finansiell inverkan på Unibets lönsamhet för 2012. Förvärvet kommer inte heller att påverka en föreslagen utdelning för 2011 vilken kommer att annonseras i samband med bokslutskommunikén för 2011.

Betchoice har idag omkring 35 anställda som kommer att integreras i Unibet. Betchoice bedriver verksamhet under sportbokslicens från Northern Territory och har kontor i Darwin och Sydney.

”Detta strategiska förvärv ger Unibet omedelbar tillgång till den reglerade australiska marknaden som för närvarade erbjuder sportspel och hästkapplöpning. Vi kommer att snarast namnändra till Unibet. Betchoice har redan ett stort erbjudande och en marknadsposition inom hästkapplöpning. Genom Kambi har Unibet möjlighet att förbättra kvalitén och kapaciteten hos Betchoice sportspelsutbud och leverera vinsttillväxt och förbättringar av sportspelsmarginalen”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

”Förutom att vi har fördel av det redan befintliga australiska produktutbudet kommer förvärvet av Betchoice att ge Unibet en utmärkt bas för framtida tillväxt i Australien om omfattningen av det nuvarande utbudet fortsätter att förbättras.”

Mark Morrissey, Betchoice medgrundare och styrelseordförande tillägger ”Vi är mycket glada över att bli en del av Unibet-koncernen. Det finns en betydande marknadspotential i Australien och med Unibets stora erfarenhet av marknadsföring och riskhantering tillsammans med det marknadsledande sportspelsutbudet är jag övertygad om att vi kan öka vår marknadsandel väsentligt och etablera Unibet som ett av de ledande varumärkena i Australien.”

 

 

 

För mer information:

Henrik Tjärnström, CEO Unibet           +44 7515 975 629

Inga Lundberg, Investor Relations      +44 788 799 6116

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk unibet.fr, unibet.it, www.maria.com och www.mariacasino.dk.

Unibet har över 6 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pbnduq
COPY
Prod