EN / SV

Unibet Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2011 (ej reviderad)

ons, 15 feb., 2012 07:30 CET

  • Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 44,7 (35,5) miljoner GBP och för helåret 2011 till 154,4 (147,5) miljoner GBP).

  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 12,1 (9,6) miljoner GBP och för helåret 2011 till 38,8 (34,2) miljoner GBP.

  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 11,9 (9,2) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2011 uppgick till 38,1 (33,8) miljoner GBP.

  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 11.3 (10,0) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2011 uppgick till 35,5 (32,4) miljoner GBP.

  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 0,407 (0,357) GBP och för helåret 2011 till 1,270 (1,154) GBP.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 15,0 (11,7) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2011 och 48,5 (44,5) miljoner GBP för helåret 2011.

  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 400 697 (308 872).

  • Framgångsrikt slutförande av Solfive-förvärvet för en total köpeskilling om GBP 8,1 miljoner.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,580 (0,425) GBP per aktie/SDB vilket motsvarar cirka 6,09 (4,48) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 16,0 (11,8) miljoner GBP.

  • Årsstämma äger rum den 10 maj 2012 i Stockholm.

”Starkt resultat med organisk tillväxt"

"Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ytterligare ett kvartal med kraftig organisk tillväxt. Spelöverskottet och rörelseresultatet ökade med 26 procent jämfört med samma period föregående år. Både Norden och Maria uppvisar rekordresultat i spelöverskottet."

"Under de första sex veckorna av 2012 har vi sett fortsatt bra siffror både när det gäller intäkter och kundregistrering. Vi ser också en god tillväxt av kundintaget i Danmark."

"Vi kommer att fortsätta att fokusera på våra kärnmarknader för att stärka vår position på den föränderliga europeiska marknaden.”

”I linje med vår förvärvsstrategi har vi också gjort två strategiska investeringar, ett i Frankrike och ett i Australien, för att bredda vår geografiska räckvidd och produktsortimentet. Detta i kombination med lokal utveckling, som vår nya danska licens, kommer snabbt att omvandla Unibet till en ledande aktör på reglerade marknader", säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO.

 


 

I dag, onsdagen den 15 februari 2012 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefonkonferensen är

+46 (0) 8 5055 9812.

Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

 

 

 

 


För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations   +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CFO                     +44 7515 975 629

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.maria.com och www.mariacasino.dk .

Unibet har över 6 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/prvueu
COPY
Prod