EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – september 2012

ons, 31 okt., 2012 07:30 CET
  • Spelöverskottet för tredje kvartalet 2012 uppgick till 43,8 (37,8) miljoner GBP och för perioden januari till september 2012 till 140,3 (109,7) miljoner GBP.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2012 uppgick till 4,5 (8,2) miljoner GBP. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2012 uppgick till 22,6 (26,6) miljoner GBP. Undantaget en skatteinbetalning av engångskaraktär om 2,6 miljoner GBP skulle rörelseresultatet för tredje kvartalet 2012 uppgått till 7,1 miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2012 uppgick till 4,0 (8,2) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2012 uppgick till 22,1 (26,2) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2012 uppgick till 3,4 (7,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2012 uppgick till 19,8 (24,2) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2012 uppgick till 0,120 (0,269) GBP och för perioden januari till september 2012 till 0,710 (0,864) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 8,7 (10,7) miljoner GBP för tredje kvartalet 2012 och 34,2 (33,5) miljoner GBP för perioden januari till september 2012.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 382 378 (325 194).

 

”Stark inledning av oktober"

"Spelöverskottet under det tredje kvartalet påverkades både av den sena starten av de europeiska fotbollsligorna och valutaomräkningseffekten av europeiska valutor till ett starkare GBP jämfört med tredje kvartalet 2011. Bruttomarginalen i sportboken var under genomsnittet för september, men den samlade marginalen för det tredje kvartalet låg inom det normala intervallet."

"Jämfört med det tredje kvartalet 2011 påverkades kvartalet negativt av valutakursrörelser mot Unibets viktigaste valutor. Om den genomsnittliga växelkursen för det tredje kvartalet 2011 hade tillämpats på detta kvartal skulle spelöverskottet vara ca 46,8 miljoner GBP och underliggande rörelseresultat skulle uppgå till cirka 9,8 miljoner GBP."

"Kostnaderna inom verksamheten är under fortsatt god kontroll, vilket gör att vi kan leverera ett stabilt resultat. Kvartalet har dock påverkats av en engångskostnad om 2,6 miljoner GBP hänförlig till spansk skatt."

"Erhållandet av en A+ licens i Belgien för unibet.be innebär att vi i samarbete med Rank inom kort kan erbjuda alla produkter på denna nyligen reglerade marknad där spelskatten är 11 procent av bruttospelöverskott.”

”Det är också glädjande att se den fortsatta framgången för Kambi, vårt B2B företag, och att fler kunder inser värdet av deras erbjudande."

"Det dagliga spelöverskottet de första fyra veckorna i oktober har varit upp 29 procent jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med samma period i oktober 2011, är underliggande spelöverskott i lokal valuta över 20 procent högre till följd av volymtillväxt, då bruttomarginalen i sportboken är likartad med föregående år", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 31 oktober 2012 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0) 8 5055 9812.

Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations   +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                     +44 7515 975 629

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk,  www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk

Unibet har 7,0 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com

Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/psqcym
COPY

Related content

Prod