EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari-mars 2012

ons, 09 maj, 2012 07:30 CET
  • Spelöverskottet för första kvartalet 2012 ökade med 36 procent och uppgick till 51,1 (37,5) miljoner GBP.
  • Förvärvet av det australiska bolaget Betchoice Corporation Pty Ltd för initialt 20,0 miljoner AUD (13,6 miljoner GBP) slutfört.
  • Expansion till reglerade marknader har resulterat i en spelskatt om 3,0 miljoner GBP under första kvartalet. Transaktionskostnader vid förvärv uppgick till 0,8 miljoner GBP och avskrivningar av förvärvade tillgångar uppgick till 0,8 miljoner GBP för det första kvartalet.
  • EBITDA uppgick till 15,3 (13,1) miljoner GBP för första kvartalet 2012.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2012 uppgick till 11,6 (11,2) miljoner GBP.
  • Resultat före skatt för första kvartalet 2012 uppgick till 11,7 (10,8) miljoner GBP.
  • Resultat efter skatt för första kvartalet 2012 uppgick till 10,8 (10,0) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2012 uppgick till 0,381 (0,355) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 15,3 (13,2) miljoner GBP för första kvartalet 2012.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 403 788 (328 054).

”Unibets förvandling fortsätter”

”Unibet levererade ytterligare ett rekord i spelöverskott drivet av den marknadsledande sportboken, Kambi Sport Solutions. Samtidigt genomgår Unibet en snabb omvandling med över 15 procent av spelöverskottet under kvartalet från omreglerade marknader. Denna utveckling kommer att fortsätta under året när Australien och Bet24 är helt inkluderade och när vår licens i Belgien aktiveras.”

”Intäkterna för april fortsatte den positiva utvecklingen från första kvartalet och visar på en stark organisk tillväxt jämfört med föregående år."

"Vi fortsätter att utveckla verksamheten i linje med vår strategi, och genom förvärven av EurosportBet, Betchoice och Bet24 har vi märkbart ökat vår exponering mot omreglerade marknader och samtidigt kommit in på nya, stora marknader utanför Europa. Dessa strategiska åtgärder kommer att förändra vår affärsmodell med tiden och jag är övertygad om att vi bygger en marknadsledande position i nästa generations online-marknad”, säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO.

I dag, onsdagen den 9 maj 2012 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0) 8 5055 9812

Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                                                  +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                                                +44 7515 975 629

 

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk,  www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk.

Unibet har 6,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com


Share
https://www.kindredgroup.com/pnivbk
COPY

Related content

Prod