EN / SV

Unibet Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2012 (ej reviderad)

ons, 13 feb., 2013 07:30 CET

  • Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 56,9 (44,7) miljoner GBP och för helåret 2012 till 197,2 (154,4) miljoner GBP).
  • Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 16,8 (14,9) miljoner GBP och för helåret 2012 till 52,5 (48,0) miljoner GBP.
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 12,6 (12,1) miljoner GBP och för helåret 2012 till 35,1 (38,8) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 12,1 (11,9) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2012 uppgick till 34,2 (38,1) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 11,8 (11.3) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2012 uppgick till 31,6 (35,5) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 0,421 (0,407) GBP och för helåret 2012 till 1,132 (1,270) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 16,9 (15,0) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2012 och 51,1 (48,5) miljoner GBP för helåret 2012.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 491 958 (400 697).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,700 (0,580) GBP per aktie/SDB vilket motsvarar cirka 6,97 (6,09) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 19,6 (16,0) miljoner GBP.
  • Årsstämma äger rum den 14 maj 2013 i Stockholm.

”Stark avslutning på 2012 fortsätter in i 2013”

”Det är mycket tillfredsställande att kunna rapportera nya rekordnivåer för spelöverskott och EBITDA under fjärde kvartalet 2012.”

”Ökningen av spelskatter är helt i enlighet med vår strategi att fokusera på omreglerade marknader och det är särskilt uppmuntrande att vi har uppnått dessa rekordnivåer trots att vi absorberat spelskatter om 3,6 miljoner GBP för kvartalet.”

”Våra investeringar i marknadsföring och produktutveckling har resulterat i rekord i antalet aktiva kunder under fjärde kvartalet. Detta har även bidragit till en fortsatt tillväxt i spelöverskottet med en genomsnittlig daglig organisk tillväxt av över 20 per cent under de första sex veckorna av 2013 med ett jämfört med samma period 2012.”

”En viktig del av Unibets fortsatta strategiska investering är fokuserad på Kambi Sports Solutions, som också visat bra utveckling i början av 2013. Alla nya kunder som avtalades 2012 är nu verksamma med Kambi. Efter att den operationella separationen av Kambi färdigställdes 2012 är det tydligt att Kambi ses som en trovärdig och attraktiv partner till stora speloperatörer.”

”Spelmarknaden blir alltmer uppdelad i de som antar de möjligheter och utmaningar som omregleringarna medför och de som inte gör det. Stark tillväxt i Danmark, Belgien och Italien visar att de möjligheter som omregleringar på Unibets huvudmarknader ger bidrar till att kompensera för den kortsiktiga effekten av högre spelskatt och kostnader för att uppfylla regelkrav. Unibet har tagit en ledande roll i arbetet med tillsynsmyndigheter och andra officiella organ för att utveckla lokala omregleringar som ger rättvisa marknadsförutsättningar samtidigt som socialpolitiska mål uppnås", säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO.

I dag, onsdagen den 13 februari 2013 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefonkonferensen är

+46 (0) 8 5055 6477.

Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations   +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CFO                     +44 7515 975 629

 

 

 

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största noterade speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dkwww.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk

Unibet har 7,2 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com

Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pdxqgr
COPY

Related content

Prod