EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari-mars 2013

tors, 02 maj, 2013 07:30 CET
  • Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP.
  • Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,1 (15,3) miljoner GBP för första kvartalet 2013.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2013 uppgick till 12,5 (11,6) miljoner GBP.
  • Resultat före skatt för första kvartalet 2013 uppgick till 11,4 (11,7) miljoner GBP.
  • Resultat efter skatt för första kvartalet 2013 uppgick till 10,6 (10,8) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2013 uppgick till 0,378 (0,381) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 17,1 (15,3) miljoner GBP för första kvartalet 2013.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 489 923 (403 788).

God kundtillströmning ger nya rekordnivåer”

"Stark underliggande tillväxt har gett rekordnivåer i spelöverskott och EBITDA trots att sportboksmarginalen var lägre än historiska genomsnittet. Vi har också noterat en fortsatt stark utveckling av verksamheten i nyligen omreglerade marknader som Danmark och Belgien, där vi har investerat ytterligare i marknadsföring. Vårt mobila erbjudande fortsätter att växa och är nu över 16 procent av spelöverskottet."

”Över 26 procent av Unibets spelöverskott för första kvartalet kom från lokalt reglerade marknader. Alla omreglerade marknader har levererat ett förbättrat resultat jämfört med fjärde kvartalet 2012 och de lokalt reglerade marknaderna har sammantaget gett ett betydande positivt EBITDA-bidrag."

"Positiva faktorer som påverkat utvecklingen inkluderar god kundtillströmning och kundlojalitet som lett till rekord i bruttoomsättningen. Vårt starka kassaflöde har gjort det möjligt att återbetala hela det utestående lånet under kvartalet."

"Under de första fyra veckorna av det andra kvartalet var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet omkring 15 per cent högre än för det andra kvartalet 2012,” säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO.

I dag, torsdagen den 2 maj 2013 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 6483.

Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                                                  +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                                                   +44 7515 975 629

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största noterade speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dkwww.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk

Unibet har 7,3 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com

Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pckqzq
COPY

Related content

Prod