EN / SV

Optionslösen i Unibet Group plc

tors, 20 nov., 2014 19:00 CET

I lösenperioden för optioner i Unibets optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 november 2014 har 228 099 optioner utnyttjats.

Optionerna har lösts genom nyemittering av 228 099 aktier med ett nominellt värde om 0,005 GBP.

I samband med denna optionslösen har Unibet tillförts 39 174 606,00 SEK från optionsinnehavarna vilket i sin helhet förts till eget kapital. Av dessa har CEO Henrik Tjärnström löst 92 977 optioner varav 32 977 har avyttrats och intäkterna från denna försäljning har återinvesterats i lösen av de återstående 60 000.

Efter denna optionslösen uppgår det totala antalet utgivna aktier i Unibet Group plc till 28 537 950 aktier, envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av dessa innehas 85 364 av Unibet i form av svenska depåbevis inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 och 2011.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dkwww.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee, och www.mariacasino.dk. Unibet har 9,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/pzjjoj
COPY

Related content

Prod