EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari - mars 2014 (ej reviderad)

tis, 29 apr., 2014 07:30 CET

Första kvartalet i sammandrag

       Spelöverskottet för första kvartalet 2014 uppgick till 67,6 (59,3) miljoner GBP.

       Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,3 (17,1) miljoner GBP för första kvartalet 2014.

       Rörelseresultatet för första kvartalet 2014 uppgick till 16,6 (12,5) miljoner GBP.

       Resultat före skatt för första kvartalet 2014 uppgick till 16,5 (11,4) miljoner GBP.

       Resultat efter skatt för första kvartalet 2014 uppgick till 15,3 (10,6) miljoner GBP.

       Resultat per aktie för första kvartalet 2014 uppgick till 0,544 (0,378) GBP.

       Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 21,5 (17,1) miljoner GBP för första kvartalet 2014.

       Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 552 338 (489 923).

”Rörelseresultatet upp 33 procent rent organiskt”

"Spelöverskottet för första kvartalet ökade med 14 procent jämfört med samma period 2013 (21 procent exklusive valutaomräkningseffekten från förstärkningen av GBP). Spelöverskottet från lokalt reglerade marknader uppgick till 29 procent av det totala spelöverskottet. Den starka organiska tillväxten och en sportspelsmarginal på 8,0 procent efter free bets har resulterat i nya rekord i bland annat antal aktiva kunder, spelöverskott, EBITDA och resultat efter skatt för Unibet."

"Den mobila kanalen fortsatte att utvecklas starkt under kvartalet och utgjorde 31 procent av det totala spelöverskottet."

"Sportspelsresultatet för alla Kambi kunder bidrog också till ett viktigt rekord för Kambi i både intäkter och EBITDA för kvartalet, och bygger vidare på det positiva momentum i verksamheten från tidigare kvartal. Kambis tillväxt och ökande lönsamhet styrker att det nu är rätt tidpunkt att maximera värdet av de investeringar som Unibet gjort genom den föreslagna utdelningen av Kambi till aktieägarna.”

”Omsättningen inom sportspel är upp med 18 procent (26 procent i lokal valuta) och spelöverskottet från casino är upp med 15 procent (23 procent i lokal valuta) för perioden till den 27 april 2014. Då sportspelsmarginalen för de första veckorna i april har legat under det långsiktiga genomsnittet, är de genomsnittliga dagliga intäkterna för perioden till 27 april 2014 desamma som genomsnittet för det andra kvartalet 2013 i GBP, men 7 procent högre i lokala valutor”, säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                              +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO                                               +44 7515 975 629

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största noterade speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 22 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk

Unibet har 8,9 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com

Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pobame
COPY

Related content

Prod