EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – juni 2014 (ej reviderad)

ons, 06 aug., 2014 07:30 CET

Andra kvartalet och första halvåret I sammandrag

Spelöverskott och försäljningskostnader för samtliga perioder i rapporten har räknats om som redogjorts i Unibets pressmeddelande den 10 juli 2014.

Resultatet för det andra kvartalet 2014 inkluderar Kambis resultat t o m 31 maj 2014 och innehåller också en betydande nettovinst av engångskaraktär om 35,3 miljoner GBP till följd av avknoppningen av Kambi och en justering av verkligt värde av villkorad ersättning i samband med Betchoice-förvärvet om 2,2 miljoner GBP.

Exklusive vinst vid avyttring av Kambi och andra poster av engångskaraktär:

Underliggande EBITDA för andra kvartalet 2014 ökade med 38 procent till 16,7 (12,1) miljoner.

Underliggande rörelseresultat för det andra kvartalet 2014 ökade med 51 procent till 12,4 (8,2) miljoner GBP.

Underliggande resultat per aktie för det andra kvartalet ökade med 47 procent till 0,401 (0,272) GBP.

  • Spelöverskottet för andra kvartalet 2014 ökade med 24 procent till 77,1 (62,0) miljoner GBP och för första halvåret 2014 till 153,6 (129,6) miljoner GBP.
  • Framgångsrik avknoppning av Kambi slutfördes under andra kvartalet, vilket gav upphov till en icke kassapåverkande nettovinst av engångskaraktär på 35,3 miljoner GBP och realisering av extra aktieägarvärde. Detta ger även Unibet möjlighet att säkerställa strategisk inriktning mot att ge den bästa spelupplevelsen på marknaden.
  • Exklusive jämförelsestörande poster ökade underliggande EBITDA för andra kvartalet 2014 med 38 procent till 16,7 (12,1) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2014 uppgick till 49,0 (7,2) miljoner GBP. Resultatet före skatt för första halvåret 2014 uppgick till 65,5 (18,6) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2014 uppgick till 48,1 (6,7) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för första halvåret 2014 uppgick till 63,4 (17,2) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för andra kvartalet 2014 uppgick till 1,707 (0,238) GBP och för första halvåret 2014 till 2,255 (0,616) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalet ökade med 37 procent och uppgick till 610 319 (446 649).

”Fortsatt ökade marknadsandelar resulterade i 51 procent organisk tillväxt i underliggande rörelseresultat”

"Kvartalet har präglats av VM 2014, som medförde nya rekord i kundaktivitet och en fortsatt stark organisk tillväxt. Spelöverskottet ökade med 33 procent i lokal valuta, vilket innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Av spelöverskottet kom 29 procent från lokalt reglerade marknader."

"Vårt fortsatta fokus på effektivitet innebar att, trots kraftigt ökade marknadsinvesteringar, underliggande EBITDA för andra kvartalet ökade med 38 procent och vinsten per aktie ökade med 47 procent."

"Den mobila kanalen stod för 32 procent av totala spelöverskottet och 47 procent av spelöverskottet i sportboken. Stark tillväxt i mobilkasinot bidrog till nytt rekord i kasinointäkter och till att stärka Unibets nuvarande ledande position på de västeuropeiska marknaderna med 58 procent organisk tillväxt.”

”För perioden fram till 3 augusti 2014 ökade det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för tredje kvartalet med 7 procent jämfört med andra kvartalet 2014”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 6 augusti 2014 klockan 09.00 CEST håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 6477. Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                              +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO            +356 2133 7885 or +44 7515 975 629

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee, och www.mariacasino.dk

Unibet har 9,2 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pihune
COPY

Related content

Prod