EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – september 2014 (ej reviderad)

ons, 29 okt., 2014 07:30 CET

Som rapporterades i andra kvartalet ingår i resultatet för januari-september 2014, Kambis resultat fram till den 31 maj 2014. Andra kvartalet innehåller också en betydande nettovinst av engångskaraktär om 35,3 miljoner GBP till följd av avknoppningen av Kambi och en justering av verkligt värde av villkorad köpeskilling om 2,2 miljoner GBP i samband med Betchoice-förvärvet.

  • Spelöverskottet för tredje kvartalet 2014 uppgick till 80,4 (64,0) miljoner GBP och för perioden januari till september 2014 till 234,0 (193,6) miljoner GBP.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2014 uppgick till 18,1 (9,2) miljoner GBP. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2014 uppgick till 83,6 (29,0) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2014 uppgick till 18,1 (9,2) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2014 uppgick till 83,6 (27,9) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2014 uppgick till 16,5 (8,2) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2014 uppgick till 79,9 (25,4) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2014 uppgick till 0,585 (0,292) GBP och för perioden januari till september 2014 till 2,838 (0,908) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 21,8 (14,2) miljoner GBP för tredje kvartalet 2014 och 59,6 (43,4) miljoner GBP för perioden januari till september 2014.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 573 074 (453 753).

”Aktivitet och marginaltillväxt ger nya rekordnivåer”

"Unibet levererade 26 procent tillväxt på årsbasis i spelöverskottet för det tredje kvartalet (40 procent exklusive effekten av valutakursförändringar och avknoppningen av Kambi). Tillväxten var helt organisk och visar fortsatt ökade marknadsandelar."

”Bruttomarginalen för sportspel för kvartalet påverkades av fotbolls-VMs slutmatcher och Unibets fortsatta starka tillväxt i Frankrike. Exklusive dessa faktorer var bruttomarginalen för sportspel före free bets 8,4 procent. En indirekt effekt av en hög bruttomarginal för sportspel är en minskning av omsättningen inom sportspel och aktiviteten inom andra produkter.”

"Trots att vi absorberade en 45-procentig ökning av spelskatter, levererade Unibet 54 procent tillväxt i EBITDA jämfört med föregående år vilket visar skalbarheten i vår affärsmodell. Unibets fokus på omreglerade marknader visar att det är möjligt, att under hållbara marknadsförutsättningar, öka effektiviteten och höja lönsamheten samtidigt som företagets övergripande risk minskar."

"Den mobila kanalen stod för 38 procent av det totala spelöverskottet och 55 procent av spelöverskottet i sportsboken."

"Under perioden fram till den 26 oktober 2014 ökade genomsnittliga dagliga spelöverskottet med cirka 10 procent (cirka 20 procent i lokal valuta) jämfört med samma period 2013", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                              +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO            +356 2133 7885 or +44 7515 975 629

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 22 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee, och www.mariacasino.dk. Unibet har 9,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/powajo
COPY

Related content

Prod