EN / SV

Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibet Group plc

fre, 18 dec., 2015 10:42 CET

Vid dagens extra bolagsstämma beslutade stämman bifalla den föreslagna aktiespliten om 8:1.

Den första handelsdagen efter split blir måndagen den 4 januari 2016.

Tilldelningen av nya uppdelade depåbevis kommer att äga rum torsdagen den 7 januari, 2016 till ägare av svenska depåbevis som är registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret tisdagen den 5 januari 2016. 

Från den 4 januari 2016 noteras depåbevisen i Unibet Group plc på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista.

Styrelsen

Unibet Group plc

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, telefon +44 788 799 6116.

Share
https://www.kindredgroup.com/pvrqfw
COPY

Related content

Prod