EN / SV

Split 8:1 i Unibet Group plc

ons, 30 dec., 2015 17:00 CET

För att öka likviditeten och underlätta handeln i Unibet Groups svenska depåbevis föreslog styrelsen i Unibet Group plc split av de utgivna aktierna om 8:1 genom att bolagets aktiekapital om 28 764 630 aktier om nominellt 0,005 GBP vardera skall delas upp i 230 117 040 aktier om nominellt 0,000625 GBP vardera.

Vid en extra bolagsstämma den 18 december 2015 godkände aktieägarna den föreslagna spliten 8:1.

Första handelsdagen efter split är måndagen den 4 januari 2016.

Tilldelningen av nya uppdelade depåbevis kommer att äga rum torsdagen den 7 januari, 2016 till ägare av svenska depåbevis som är registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret tisdagen den 5 januari 2016. 

Unibet Group plc är noterat på Nasdaq Stockholm genom svenska depåbevis utfärdade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Ett svenskt depåbevis motsvarar en stamaktie. Kortnamnet är UNIB SDB och ISIN-koden är SE0001835588.

Från den 4 januari 2016 kommer depåbevis i Unibet Group plc att handlas under den nya ISIN-koden SE0007871645 och noteras på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista. Handelssymbolen är oförändrad (UNIB SDB).

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 21 olika språk till över 10,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/pklhlb
COPY

Related content

Prod