EN / SV

Unibet Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2014 (ej reviderad)

ons, 11 feb., 2015 07:30 CET

Som rapporterades i andra kvartalet ingår i resultatet för januari-december 2014, Kambis resultat fram till den 31 maj 2014 samt en betydande nettovinst av engångskaraktär om 35,3 miljoner GBP till följd av avknoppningen av Kambi. Se även tabell på sidan 4 för samtliga poster av engångskaraktär under 2014.

Fjärde kvartalet i sammandrag

  • Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 78,0 (74,4) miljoner GBP och för helåret 2014 till 312,0 (268,0) miljoner GBP.
  • Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 18,9 (20,2) miljoner GBP och för helåret 2014 till 115,7 (63,4) miljoner GBP.
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 15,3 (15,5) miljoner GBP. Rörelseresultatet för helåret 2014 uppgick till 98,9 (44,5) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 15,4 (15,4) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2014 uppgick till 99,0 (43,3) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 13,5 (14,7) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2014 uppgick till 93,4 (40,1) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 0,476 (0,526) GBP och för helåret 2014 till 3,311 (1,434) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 18,6  (20,4) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2014 och 78,2 (63,8) miljoner GBP för helåret 2014.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 570,360 (516,799).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,640 (1,100) GBP per aktie/SDB vilket motsvarar cirka 20,90 (11,70) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 46,7 (30,8) miljoner GBP.
  • Årsstämma äger rum den 12 maj 2015 i Stockholm.

"Spelöverskottet upp 16 procent helt organiskt”

"Jämfört med fjärde kvartalet 2013 var detta kvartal väsentligt påverkat av valutakursförändringar av Unibets viktigaste valutor. Om den genomsnittliga växelkursen för det fjärde kvartalet 2013 tillämpades på detta kvartal, skulle spelöverskottet vara cirka 84,5 miljoner GBP. Exklusive valutakurseffekterna och exklusive Kambi var den underliggande tillväxten i spelöverskottet 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013.”

"Trots en sportspelsmarginal under det långsiktiga genomsnittet fortsätter Unibets marknader att visa stark tillväxt och lönsamhet. Även vårt mobila erbjudande fortsätter att växa och är nu över 43 procent av spelöverskottet."

”Den starka tillväxten i koncernen resulterade i en ökning av det fria kassaflödet om 41 procent. Mot denna bakgrund, har styrelsen föreslagit en kontantutdelning på 1,640 GBP vilket är cirka 20,90 SEK, en ökning om 79 procent i SEK."

"Rapporten för fjärde kvartalet innehåller också en negativ valutakurspost om 1,6 miljoner GBP varav 1,2 miljoner GBP avser orealiserade omräkningsdifferenser. En större del av denna omräkningsdifferens avser den nettokassa i SEK som Unibet har för att finansiera den föreslagna utdelningen 2015.”

”Under de första fem veckorna av första kvartalet har det genomsnittliga dagliga spelöverskottet ökat med cirka 5 procent i GBP och 16 procent i lokala valutor jämfört med samma period 2014, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet. 

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                              +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO                                               +44 7515 975 629 

Om Unibet            

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 22 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.co.uk, www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee, www.mariacasino.co.uk och www.mariacasino.dk. Unibet har 9,7 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/poqyfw
COPY

Related content

Prod