EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari - mars 2015 (ej reviderad)

ons, 29 apr., 2015 07:30 CET

Första kvartalet i sammandrag

  • Spelöverskottet för första kvartalet 2015 uppgick till 76,1 (76,5) miljoner GBP.
  • Resultatet för kvartalet som rapporteras i GBP har avsevärt påverkats av omräkningseffekten av förändringar i valutakurser. Den underliggande organiska tillväxten i spelöverskottet i fasta växelkurser var över 15 %.
  • Om Unibet hade redovisat resultatet i SEK skulle spelöverskottet för kvartalet ha uppgått till 960,1 (818,5) MSEK, en tillväxt på över 17 % och exklusive Kambi över 20 %.
  • Valutaförändringarna har en direkt positiv effekt för svenska aktieägare. Utdelningen om 1,64 (1,10) GBP som föreslås till årsstämman den 12 maj motsvarar en ökning av om 49 % i GBP. I SEK är den beräknade utdelningen 21,50 (11,70) SEK till valutakursen den 28 april 2015, en ökning med 84 %.
  • Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) för första kvartalet 2015 uppgick till 14,4 (21,3) miljoner GBP.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2015 uppgick till 11,3 (16,6) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för första kvartalet 2015 uppgick till 11,3 (16,5) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet 2015 uppgick till 10,0 (15,3) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2015 uppgick till 0,351 (0,544) GBP.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 612 269 (552 338).

”Organisk tillväxt om 15 % i spelöverskottet i fasta växelkurser”

"Under första kvartalet har Unibet fortsatt att fokusera på marknadsföring för att bygga vidare på de framgångar som uppnåddes under 2014. Detta har resulterat i nya rekord i kundinsättningar (upp 12 % i GBP och 25 % i fasta växelkurser), bruttoomsättningen för sportspel (upp 17 % i GBP och 30 % i fasta växelkurser) och även aktiva kunder som nådde en ny rekordnivå och överträffade de imponerande aktivitetsnivåerna under förra årets fotbolls-VM. Som bekant tar det lite tid innan ökad kundaktivitet syns i spelöverskottet, så de ökade marknadsföringsinvesteringarna och lägre marginaler i kvartalet har kortsiktigt påverkat det redovisade resultatet.”

”Unibets organiska tillväxt fortsatte att utvecklas starkt under det första kvartalet, med en ökning av spelöverskottet i fasta växelkurser på över 15 %, mot starka jämförelsetal. Detta är återigen betydligt högre tillväxt än marknaden och visar att vi fortsätter att ta marknadsandelar över hela linjen.”

”Vårt marknadsledande mobilerbjudande fortsätter att leverera stark tillväxt och stod för 48 % av spelöverskottet. Vår strategi med fokus på omreglering har fortsatt att leverera goda resultat och i det första kvartalet kom 28 % av spelöverskottet från lokalt reglerade marknader.”

”Under perioden fram till den 26 april var det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i fasta växelkurser cirka 4 % högre än under första kvartalet 2015. Den underliggande aktiviteten fortsätter att utvecklas mycket positivt, med bruttoomsättningen för sportspel upp 22 % i GBP (39 % i fasta växelkurser) jämfört med samma period 2014", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                              +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO                                            +44 7515 975 629

Om Unibet            

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 21 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.co.uk, www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee, www.mariacasino.co.uk och www.mariacasino.dk. Unibet har 10,0 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/pyycbx
COPY

Related content

Prod