EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari - september 2015 (ej reviderad)

ons, 04 nov., 2015 07:30 CET

Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag

Jämförelsetalen för resultat före och efter skatt och resultat per aktie på denna sida inkluderar nettovinst av engångskaraktär i andra kvartalet 2014 till följd av avknoppningen av Kambi. Ytterligare information om jämförelsestörande poster framgår av Not 4 på sidan 13.

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskottet som uppgick till 86,1 (80,4) miljoner GBP för tredje kvartalet 2015 och till 242,7 (234,0) miljoner GBP för perioden januari till september 2015.
  • Resultatet för kvartalet som rapporteras i GBP har avsevärt påverkats av omräkningseffekten av förändringar i valutakurser. Den underliggande organiska tillväxten i spelöverskottet i fasta växelkurser var över 21 %.
  • Om Unibet hade redovisat resultatet i SEK skulle spelöverskottet för tredje kvartalet ha uppgått till 1 132,1 (932,4) MSEK.
  • Underliggande resultat före jämförelsestörande poster för tredje kvartalet uppgick till 18,1 (18,0) GBP och 45,1 (47,7) GBP för perioden januari till september 2015.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2015 uppgick till 14,4 (18,1) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2015 uppgick till 40,9 (83,6) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2015 uppgick till 12,9 (16,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2015 uppgick till 36,3 (79,9) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2015 uppgick till 0,452 (0,585) GBP och för perioden januari till september 2015 till 1,275 (2,838) GBP.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 671 635 (573,074) varav 28 644 var kunder hos verksamheter förvärvade under det tredje kvartalet.

”Fortsatt organisk tillväxt stöds nu av strategiska förvärv”

"Unibet Group har fortsatt att leverera en mycket stark organisk försäljningstillväxt under det tredje kvartalet, vilket resulterat i ytterligare ett all-time high i spelöverskottet. Den organiska tillväxten, exklusive effekt av förändringar i valutakurser och bidrag från förvärv var 21 % i oförändrade valutor. Bruttoomsättningen för sportspel ökade med 24 % i GBP vilket motsvarade en organisk tillväxt på cirka 40 % i oförändrade valutor."

"Underliggande EBITDA för tredje kvartalet var något lägre än för motsvarande period 2014, till följd av lägre marginaler inom sportspel och effekterna av valutakursförändringar på cirka 13 procent."

"Vårt fokus på den mobila strategin redan för fem år sedan har gjort det möjligt för oss att vara i framkant och behålla vår ledande ställning i mobilutvecklingen inom branschen. Under tredje kvartalet ökade vår andel från mobilen med 47 % jämfört med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 51 % av spelöverskottet och som sådan är nu vår enskilt största kanal.”

"Under kvartalet slutförde Unibet Group förvärven av iGame Group, vilken bidrog med 0,7 miljoner GBP till spelöverskottet och 0,1 miljoner GBP till resultatet före skatt, och Stan James Online som förvärvades den 30 september och därför inte bidrog. Kombinationen av vår fortsatta organiska tillväxt och dessa strategiska förvärv ger Unibet Group en stark plattform för snabbare tillväxt under kommande kvartal. Förvärven tillför även ny kompetens i våra team, möjligheter till framtida synergier och ökar vår andel av intäkter från lokalt reglerade marknader."

"Under perioden fram till den 1 november var det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i fasta växelkurser mer än 30 % högre än samma period 2014, trots lägre sportspelsmarginaler i oktober. Detta återspeglar både fortsatt starka aktivitetsnivåer samt en bra start för iGame och Stan James”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                              +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO                                               +46 723 878 059

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 21 olika språk till över 13.2 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/pkvucv
COPY

Related content

Prod