EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc - Korrigerat årtal första dag exklusive kontantutdelning.

tis, 17 maj, 2016 16:54 CET


Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,235 GBP (motsvarande 2,70 SEK enligt växelkursen den 8 april 2016 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 19 maj 2016. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 24 maj 2016 och exakt belopp i SEK bestäms av växelkursen den 19 maj 2016.

Första dag exklusive kontantutdelning är den 18 maj 2016.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, telefon +44 788 799 6116

Share
https://www.kindredgroup.com/pxpriz
COPY

Related content

Prod