EN / SV

Tilläggsköpeskilling utbetalad till de tidigare ägarna av iGame Group

fre, 30 sep., 2016 17:06 CET

Unibet Group plc har idag betalat den andra och sista tilläggsköpeskillingen på 12,5 miljoner EUR till de tidigare ägarna av iGame Group. I enlighet med villkoren i köpeavtalet från den 7 augusti 2015 kunde ett maximalt belopp om 12,5 miljoner EUR utbetalas den 30 september 2016 baserat på iGame Groups resultat till och med den 30 juni 2016. Dessa mål har uppnåtts i sin helhet.

Kostnaden för en maximal tilläggsköpeskilling om 20 miljoner EUR reserverades fullt ut i Unibet Groups bokslut per den 31 december 2015 så denna utbetalning kommer inte påverka det redovisade resultatet för 2016.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 15,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/pobren
COPY

Related content

Prod