EN / SV

Tilläggsköpeskilling utbetalad till de tidigare ägarna av iGame Group

tors, 31 mars, 2016 14:18 CET

Unibet Group plc har idag betalat den första tilläggsköpeskillingen på 7,5 miljoner EUR till de tidigare ägarna av iGame Group. I enlighet med villkoren i köpeavtalet från den 7 augusti 2015 kunde ett maximalt belopp om 7,5 miljoner EUR utbetalas den 31 mars 2016 om iGame Group uppfyllde sina finansiella mål för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015. Dessa mål har uppnåtts i sin helhet.

Den kvarvarande tilläggsköpeskillingen uppgående till högst 12,5 miljoner EUR kommer att utvärderas senast den 30 september 2016, baserat på iGame Groups resultat till och med den 30 juni 2016. Under första kvartalet 2016, har iGame Group fortsatt att utvecklas starkt.

Kostnaden för en maximal tilläggsköpeskilling om 20 miljoner EUR reserverades fullt ut i Unibet Groups bokslut per den 31 december 2015 så denna utbetalning kommer inte påverka det redovisade resultatet för 2016.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 13,5 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/peaian
COPY

Related content

Prod