EN / SV

Unibet Group byter namn till Kindred Group

tors, 29 sep., 2016 11:59 CET

Styrelsen för Unibet Group överväger att föreslå att holdingbolaget Unibet Group plc byter namn till Kindred Group plc för att förbättra samverkan, tydlighet och flexibilitet kring koncernens varumärkesstrategi. Namnbytet påverkar inte konsumentvarumärken som Unibet, MariaCasino, Bingo.com, Stan James och iGame.

Styrelsen för Unibet Group plc överväger ett namnbyte av holdingbolaget Unibet Group plc till Kindred Group plc.

Den strategiska affärslogiken bakom detta beslut är att Unibet Group är ett växande och föränderligt bolag som idag har tio varumärken i portföljen, flera av dem förvärvade. Under de senaste nio åren har styrelsen sett en allt större nytta med att lägga till fler varumärken i portföljen och styrelsen anser att koncernen kommer att bättre kunna utnyttja den fulla potentialen i dessa varumärken med ett koncernnamn som skiljer sig från konsumentvarumärkena. Samtidigt som Unibet är ett av de starkaste varumärkena inom sportspel, kasino, bingo och poker online på konsumentmarknaden ser styrelsen en risk för förväxling mellan bolaget "Unibet Group" och varumärket "Unibet".

Namnbytet innebär också en omarbetning avseende grafisk profil och normer för att bättre tillgodose hur koncernen kan fungera med en mängd olika varumärken på flera marknader. Namnbytet är en central del av tillväxtstrategin men kommer inte att påverka något av varumärkena på konsumentmarknaden. I stället skapas en tydlighet och flexibilitet vilket leder till en optimering av effektiviteten samt minskad risk.

"I denna snabbt föränderliga bransch är tydlighet viktigt. Detta är anledningen till att vi nu föreslår att byta namn på koncernen, och därmed undvika förvirring och skapa bättre förutsättningar för vår framtida tillväxt. Detta är en liten och främst intern förändring då alla varumärken, däribland Unibet, MariaCasino, Bingo.com, Stan James och iGame kommer att förbli desamma. Ändringen avser endast namnet på själva koncernen”, säger Anders Ström, styrelseordförande i Unibet Group.

"Att införa ett koncernnamn separat från våra konsumentvarumärken ger oss den nödvändiga strategiska flexibiliteten att säkerställa att vi förblir i den absoluta framkanten inom vår bransch. Som koncern har vi spelat en viktig roll i att driva branschen framåt, och vi har för avsikt att fortsätta att göra det även i framtiden", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet Group.

Det valda namnet bygger på en omfattande analys av koncernens kultur och identitet. Om man slår upp ordet Kindred i en engelsk ordlista ser man att det hänvisar till en relation mellan människor med liknande övertygelser, värderingar och attityder. Unibet Group är stolt över sin starka kultur och sina duktiga medarbetare och det föreslagna namnet ger en faktisk beskrivning av människorna i koncernen.

Det föreslagna namnbytet är villkorat av godkännande av aktieägarna vid en extra bolagsstämma vilket styrelsen har för avsikt att kalla till den 6 december 2016 i Stockholm.

Om extrastämman godkänner förslaget väntas den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm under det nya namnet Kindred bli den 12 december 2016.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations         
+44 788 799 6116

Alexander Westrell, Group Head of Communications
+46 73 707 1686

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 15,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/pybrtk
COPY

Related content

Prod