EN / SV

Unibet Group plc - Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej reviderad)

ons, 10 feb., 2016 07:30 CET

Fjärde kvartalet och helåret 2015 i sammandrag

Jämförelsetalen för resultat före och efter skatt och resultat per aktie på denna sida inkluderar nettovinst av engångskaraktär i andra kvartalet 2014 till följd av avknoppningen av Kambi.

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskottet som uppgick till 111,4 (78,0) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2015 och till 354,1 (312,0) miljoner GBP för helåret 2015.
  • Underliggande resultat för fjärde kvartalet uppgick till 24,6 (16,8) GBP och 69,7 (64,5) GBP för helåret 2015.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 21,3 (15,4) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2015 uppgick till 62,2 (99,0) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 19,4 (13,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2015 uppgick till 55,7 (93,4) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 0,084 (0,059) GBP och för helåret 2015 till 0,244 (0,414) GBP. Före aktiesplit motsvarar detta GBP 0,676 (0,476) GBP för fjärde kvartalet och 1,952 (3,311) för helåret 2015.
  • Under fjärde kvartalet 2015 bidrog Stan James Online och iGame Group med 13,0 miljoner GBP i spelöverskott och 2,7 miljoner GBP i normaliserad EBITDA1. Om de hade ingått i koncernen under hela 2015 skulle bidraget ha varit 46,1 miljoner GBP i spelöverskott och 10,4 miljoner GBP i normaliserad EBITDA1.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 921 150 (570 360) varav 156 208 var kunder hos förvärvade verksamheter.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,88 (1,64) GBP per aktie/SDB före split, 0,235 (0,205) GBP efter split, vilket motsvarar cirka 2,87 (2,68) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 54,0 (46,7) miljoner GBP.
  • Årsstämma äger rum den 17 maj 2016 i Stockholm.

”Spelöverskottet upp 57 procent i fasta växelkurser”

“Under fjärde kvartalet 2015 levererade vi en marknadsledande försäljningstillväxt, vilket gav en ökning av spelöverskottet om 43 procent i rapporterad GBP jämfört med samma period 2014, 57 procent i fasta växelkurser. Den organiska tillväxten i Unibet och Maria var 26 procent i rapporterad GBP (40 procent exklusive effekt av förändringar i valutakurser).”

”Fokus på skalbarhet i hela koncernen har gjort det möjligt för oss att leverera nytt all-time high i underliggande EBITDA för kvartalet om 27,1 miljoner GBP, upp 47 procent i GBP. Mobila kanalen uppgick till 56 procent av spelöverskottet jämfört med 51 procent under tredje kvartalet.”

"Förvärven har också påskyndat omvandlingen av vår verksamhet mot lokalt reglerade intäkter och dessa är nu 34,3 procent av spelöverskottet jämfört med 28,4 procent under det tredje kvartalet 2015.2 Storbritannien, världens största lokalt reglerade spelmarknad, är nu vår största lokalt reglerade marknad.”

"Under perioden fram till den 7 februari 2016, har det genomsnittliga dagliga spelöverskottet ökat med cirka 45 procent i GBP och cirka 47 procent i lokal valuta jämfört med samma period 2015. Exklusive iGame Group & Stan James Online är den organiska ökningen mer än 30 procent i fasta växelkurser", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 10 februari 2016 klockan 09.00 CEST håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 85 664 2693.

1 Normaliserad EBITDA för de förvärvade verksamheterna exkluderar transaktionskostnader och resultat från de delar som inte förvärvades av Unibet Group.

2 Unibet Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Unibet Group har även internationella spellicenser I Malta, Gibraltar och Alderney. Unibet betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning. 

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                              +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO                                              +46 723 878 059

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 21 olika språk till över 13,2 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/phphau
COPY

Related content

Prod