EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari - mars 2016 (ej reviderad)

ons, 27 apr., 2016 07:30 CET

Första kvartalet i sammandrag

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskottet som uppgick till 122,4 (76,1) miljoner GBP för första kvartalet 2016, en ökning med 61 procent.
  • EBITDA för första kvartalet uppgick till 27,6 (14,4) miljoner GBP, en ökning med 80 procent.
  • Resultatet före skatt för första kvartalet 2016 nästan fördubblades och uppgick till 22,5 (11,3) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet 2016 fördubblades och uppgick till 20,0 (10,0) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2016 uppgick till 0,087 (0,044) GBP.
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten ökade med cirka 90 procent till 31,4 (16,6) miljoner GBP.
  • Under det första kvartalet 2016 bidrog Stan James Online och iGame Group med 12,8 miljoner GBP i spelöverskott och 3,1 miljoner GBP i normaliserad EBITDA.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 1 007 365 (612 269).

”Spelöverskottet ökade 58 procent i fasta växelkurser och aktiva kunder är nu över 1 miljon”

"Den starka tillväxten i Unibet Group fortsatte under det första kvartalet, med en ökning av spelöverskottet i GBP med 61 procent och 58 procent i fasta växelkurser jämfört med första kvartalet föregående år. Detta är återigen betydligt högre tillväxt än marknaden och visar att vi fortsätter att ta marknadsandelar över hela linjen. Den organiska tillväxten exklusive förra årets förvärv och i fasta växelkurser var 41 procent jämfört med det första kvartalet föregående år.”

”Spelöverskottet i Norden ökade med 58 procent, medan Västeuropa ökade med 63 procent (i båda regionerna ökade den organiska tillväxten i fasta växelkurser med cirka 40 procent)."

"Vårt marknadsledande mobila utbud fortsätter att leverera en stark tillväxt och står nu för 59 procent av spelöverskottet. Vår strategi med fokus på omreglering har påskyndat omvandlingen av vår verksamhet och under det första kvartalet var nästan 36 procent av spelöverskottet från lokalt reglerade marknader."

"Skalbarhet och kostnadskontroll har möjliggjort en ökning av EBITDA med över 80 procent. Resultatet efter skatt har fördubblats till 20,0 miljoner GBP vilket visar hur vi har anpassat vår affärsmodell för att kunna absorbera ökade spelskatter i våra kärnmarknader."

"Under perioden fram till den 24 april 2016 har det genomsnittliga dagliga spelöverskottet ökat med cirka 50 procent jämfört med samma period 2015, trots en lägre sportspelsmarginal. Exklusive iGame Group & Stan James Online är den organiska ökningen en bra bit över 20 procent i fasta växelkurser”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet Group.

I dag, onsdagen den 27 april 2016 klockan 09.00 CEST håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5664 2691.  

Unibet Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Unibet Group har även internationella spellicenser I Malta, Gibraltar och Alderney. Unibet betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning. 

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                     +44 7887 996 116

Henrik Tjärnström, CEO                                                      +46 723 878 059

About the Unibet Group

The Unibet Group is one of Europe’s largest listed online gambling operators and is listed on Nasdaq Stockholm. The Group provides services in 20 languages to over 14.1 million customers in over 100 countries through several subsidiaries and brands. The Group is a member of the EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association in the UK and is audited and certified by eCOGRA in relation to the pan-European CEN standard on consumer protection and responsible gaming.

More information about the Unibet Group plc can be found on www.unibetgroupplc.com and twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/pzjvfn
COPY

Related content

Prod