EN / SV

Unibet Group utnyttjar aktieåterköpsprogram

tors, 22 sep., 2016 14:00 CET

Styrelsen för Unibet Group plc har beslutat att utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 17 maj 2016.

Bemyndigandet som erhölls den 17 maj 2016 innefattade återköp av högst 23 011 704 aktier/SDB av bolagets egna 0,000625 GBP aktier/SDB.

Förvärv kan ske från den 22 september 2016 och fram till nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod före offentliggörande av kvartalsrapport. 

Förvärv av aktier/SDB får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen.

Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till Nasdaq Stockholm.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i aktiebaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Av Unibet Groups totala antal utgivna aktier/SDB om 230 126 200 innehas 381 144 aktier/SDB av bolagets som ett resultat av återköpsprogram 2007 och 2011.

Styrelsen

Unibet Group plc 

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations      +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 15,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/parvnt
COPY

Related content

Prod