EN / SV

Valutakurser för tredje kvartalet 2016

mån, 03 okt., 2016 18:00 CET

Valutaeffekten netto av Unibet Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Unibet Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Unibet Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 14-15 procent mellan tredje kvartalet 2015 och tredje kvartalet 2016.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP         30-Sep-15   30-Sep-16   Helår år från år 
SEK         12.740   11.174   12.3%
NOK         12.897   10.437   19.1%
EUR         1.354   1.161   14.3%
DKK         10.101   8.654   14.3%
AUD         2.158   1.702   21.1%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP         Genomsnitt
kv 3 15
  Genomsnitt
kv 3 16
  Helår år från år 
SEK         13.149   11.194   14.9%
NOK         12.738   10.934   14.2%
EUR         1.394   1.177   15.6%
DKK         10.405   8.760   15.8%
AUD         2.137   1.732   19.0%

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 15,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/pasjnk
COPY

Related content

Prod