EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – juni 2017 (ej reviderad)

ons, 26 juli, 2017 15:04 CET

Rättelse som hänvisar till tidigare utsänd delårsrapport. Rättelsen avser bifogad svensk rapport i stället för engelsk i tidigare offentliggörande.

Svensk rapport bifogad nedan.

Andra kvartalet och första halvåret i sammandrag

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 166,6 (126,6) miljoner GBP för andra kvartalet 2017 och till 319,8 (249,0) miljoner GBP för första halvåret 2017.
  • Underliggande EBITDA för andra kvartalet 2017 uppgick till 33,4 (22,0) miljoner GBP och 63,7 (50,5) miljoner GBP för första halvåret 2017.
  • 32Red bidrog med 4,7 miljoner GBP i spelöverskott och 1,2 miljoner GBP i underliggande EBITDA.
  • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2017 uppgick till 22,9 (15,4) miljoner GBP och 41,1 (37,9) miljoner GBP för första halvåret 2017. I andra kvartalet ingår förvärvskostnader på 2,6 miljoner GBP relaterat till förvärvet av 32Red.
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2017 uppgick till 20,4 (13,5) miljoner GBP och 36,7 (33,5) miljoner GBP för första halvåret 2017.
  • Resultat per aktie för andra kvartalet 2017 uppgick till 0,090 (0,059) GBP och för första halvåret 2017 till 0,161 (0,146) GBP.
  • Underliggande resultat per aktie för andra kvartalet 2017 uppgick till 0,103 (0,063) GBP och för första halvåret 2017 till 0,188 (0,154) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 171 166 (1 132 840). Av dessa är 39 268 kunder hos 32Red."Investeringarna i marknadsföring som gjorts under tidigare kvartal har resulterat i en ny ”all time high” i spelöverskott  som ökade med 32 procent jämfört med föregående år.  I fasta växelkurser ökade spelöverskottet med 22 procent medan den organiska ökningen av spelöverskottet i fasta växelkurser var 18 procent. Med tanke på att det inte varit någon stor turnering i år är vi övertygade om att vi växt snabbare än marknaden och har fortsatt att ta marknadsandelar."

”Vår rapporterade EBITDA ökade med 45 procent under det andra kvartalet 2017. Exklusive jämförelsestörande poster, växte underliggande EBITDA med 52 procent och 34 procent i fasta växelkurser. Underliggande organisk EBITDA ökade med 28 procent i fasta växelkurser."

"Under andra kvartalet 2017 kom 38 procent av koncernens spelöverskott från lokalt reglerade marknader. Förvärvet av 32Red kommer att väsentligt påskynda vår utveckling och lönsamhet på världens största lokalt reglerade marknad. Spelöverskottet från mobilkanalen ökade med 52 procent och svarade för 73 procent av det totala spelöverskottet under andra kvartalet."

”Under perioden fram till 23 juli 2017, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 20 procent högre jämfört med samma period 2016 (upp 9 procent exklusive 32Red). Justerat för effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 15 procent (upp 4 procent exklusive 32Red)", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt MAR.

Svensk rapport bifogad nedan.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116 

Share
https://www.kindredgroup.com/pdmhlp
COPY

Related content