EN / SV

Kindred Groups remissvar på Spellicensutredningen: ”Svenska Spel måste delas på riktigt”

tis, 08 aug., 2017 13:05 CET

Det är viktigt att det inte regleras vilka spel som får förekomma, att det är fritt för spelföretagen att konkurrera med bra återbetalning till kunderna samt att den dominerande ställning dagens båda monopolföretag Svenska Spel och ATG har inte tillåts snedvrida marknaden, skriver Kindred Group (tidigare Unibet Group) i sitt remissvar på Spellicensutredningen

”Utredningen kan bli grunden för en stabil svensk spelmarknad som består av både en ideell och en kommersiell del och där nästan allt svensk spelande sker hos spelföretag med svensk licens”, säger Peter Alling, chef Public Affairs på Kindred Group. ”Utredningen har satt målet att minst 90 procent av spelet ska kanaliseras till svenska licenser. Det tror vi inte räcker, utan regeringen måste sträva efter en kanalisering på minst 95 procent om omregleringen ska nå sina syften”.

Kindred, som bland annat äger varumärket Unibet, pekar på att utredningen lämnar åt regeringen eller den blivande Spelmyndigheten att bestämma över produktutbud eller prissättning (sk återbetalningsprocent).

”Det innebär stor osäkerhet för spelföretagen att regeringen och myndigheten kan besluta över utbudet på en marknad som utvecklas snabbt samt dessutom reglera återbetalningen, det vill säga prisreglera. Vi vill att beslutsrätten begränsas”, säger Peter Alling. 

Utredaren föreslår att Svenska Spel delas i en del för monopolverksamheten och en för den konkurrensutsatta marknaden, men att det kan ske inom en koncernstruktur.

”Att två aktiebolag kan verka inom samma koncern innebär möjligheter för korssubventionering och kan bli ett stort hinder för en fungerande marknad och därmed för utredningens mål på en kanalisering på minst 90 procent”, säger Peter Alling. ”Vi föreslår att delningen blir på riktigt med två helt olika företagsnamn och vi utgår från att den konkurrensutsatta delen på sikt säljs”.

För mer information, kontakta:

Peter Alling, chef för Public Affairs på Kindred Group

Telefon: 072-250 52 87

E-post: peter.alling@kindregroup.com

Kindred Group is listed on Nasdaq Stockholm Large Cap, and is one of Europe’s largest online gambling operators. Kindred Group is home to 11 brands, which serve over 16.5 million customers worldwide. Kindred Group is a member of the European Gaming and Betting Association (EGBA) and founding member of ESSA (sports betting integrity). Kindred Group is audited and certified by eCOGRA for compliance with the 2014 EU Recommendation on Consumer Protection and Responsible Gambling (2014/478/EU). Read more on www.kindredgroup.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pvshla
COPY

Related content

Prod