EN / SV

Valutakurser för andra kvartalet 2017

mån, 03 juli, 2017 09:04 CET

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 7-8 procent för det andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Jun-16 30-Jun-17 Helår år från år 
SEK         11.403   10.963   3.9%
NOK         11.253   10.885   3.3%
EUR         1.210   1.137   6.0%
DKK         9.001   8.457   6.0%
AUD         1.806   1.689   6.5%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 2 16
Genomsnitt
kv 2 17
Helår år från år 
SEK         11.797   11.261   4.5%
NOK         11.847   10.888   8.1%
EUR         1.272   1.163   8.6%
DKK         9.460   8.647   8.6%
AUD         1.927   1.705   11.5%

For ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 13 varumärken som erbjuder tjänster till 16,9 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com

Share
https://www.kindredgroup.com/puinou
COPY

Related content

Prod