EN / SV

Valutakurser för fjärde kvartalet 2016

tis, 03 jan., 2017 21:19 CET

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 15-16 procent mellan fjärde kvartalet 2015 och fjärde kvartalet 2016.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 31-Dec-15 31-Dec-16 Helår år från år 
SEK         12.521   11.157   10.9%
NOK         13.084   10.613   18.9%
EUR         1.362   1.168   14.2%
DKK         10.168   8.683   14.6%
AUD         2.030   1.705   16.0%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 4 15
Genomsnitt
kv 4 16
Helår år från år 
SEK         12.882   11.236   12.8%
NOK         12.936   10.409   19.5%
EUR         1.385   1.152   16.8%
DKK         10.334   8.568   17.1%
AUD         2.105   1.657   21.3%

För mer information:

Inga Lundberg, Investor relations, +44 788 799 6116

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm  och  är en av Europas största noterade speloperatörer. Kindred Group har 13 olika varumärken och över 15,8 miljoner kunder över hela världen. Kindred är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Share
https://www.kindredgroup.com/pzmrdz
COPY

Related content

Prod