EN / SV

Valutakurser för tredje kvartalet 2017 - omsänd

mån, 02 okt., 2017 20:02 CET

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 4 - 5 procent för det tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Sep-16 30-Sep-17 Helår år från år 
SEK 11.174 10.943 2.1%
NOK 10.437 10.674 -2.3%
EUR 1.161 1.134 2.3%
DKK 8.654 8.440 2.5%
AUD 1.702 1.710 -0.5%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 3 16
Genomsnitt
kv 3 17
Helår år från år 
SEK 11.194 10.648 4.9%
NOK 10.934 10.416 4.7%
EUR 1.177 1.114 5.4%
DKK 8.760 8.287 5.4%
AUD 1.732 1.658 4.3%

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

For ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/pmfewm
COPY

Related content

Prod