EN / SV

Kindred Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2017 (ej reviderad)

ons, 14 feb., 2018 07:30 CET

Fjärde kvartalet och helåret 2017 i sammandrag

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 238,0 (152,8) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2017 och till 751,4 (544,1) miljoner GBP för helåret 2017.
  • Underliggande EBITDA för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 74,5 (39,3) miljoner GBP och 185,0 (123,7) miljoner GBP för helåret 2017.
  • 32Red bidrog med 18,8 miljoner GBP i spelöverskott och 3,2 miljoner GBP i underliggande EBITDA.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 55,9 (30,1) miljoner GBP och 132,0 (92,8) miljoner GBP för helåret 2017. Detta inkluderar icke kassapåverkande värdejusteringar avseende förvärvade tillgångar på 6,1 miljoner GBP för det fjärde kvartalet. Denna justering uppgick till 9,2 miljoner för helåret 2017.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 50,8 (29,4) miljoner GBP och 117,4 (83,9) miljoner GBP för helåret 2017.
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 0,223 (0,129) GBP och för helåret 2017 till 0,516 (0,366) GBP.
  • Underliggande resultat per aktie för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 0,253 (0,131) GBP och för helåret 2017 till 0,578 (0,379) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 329 124 (1 150 027).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,551 (0,310) GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 6,16 (3,46) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 125,5 (71,4) miljoner GBP.
  • Årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj 2018 i Stockholm.

En stark avslutning av 2017 resulterade i ytterligare ett rekordkvartal i intäkter och vinster"

”Stark tillväxt på våra större marknader och en exceptionell sportbokmarginal, omkring 50 procent över det långsiktiga genomsnittet, har resulterat i rekord för intäkter och lönsamhet för Kindred Group under fjärde kvartalet 2017. Våra investeringar i marknadsföring och produktutveckling har också resulterat i ATH i EBITDA och antal aktiva kunder. Spelöverskottet ökade med 56 procent och med 42 procent organiskt och i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år.”

”Under fjärde kvartalet ökade spelöverskottet från mobilen med 55 procent jämfört med samma kvartal förra året och uppgick till 70 procent av det totala spelöverskottet. Av koncernens spelöverskott kom 42 procent från lokalt reglerade marknader.”

"Underliggande EBITDA uppnådde nytt ATH på 74,5 miljoner GBP för fjärde kvartalet, en ökning med 90 procent jämfört med samma period föregående år. Underliggande organisk EBITDA ökade med 80 procent i fasta växelkurser."

”Det starka resultatet för koncernen resulterade i en ökning av fritt kassaflöde med 78 procent för helåret 2017. Styrelsen har gått igenom likviditetsbehovet för 2018 och föreslår en kontantutdelning på 0,551 GBP, en ökning om 78 procent jämfört med föregående år.”

”Under perioden fram till 11 februari 2018, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 35 procent högre jämfört med samma period 2017. Justerat för förvärvet av 32Red och effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 23 procent", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

I dag, onsdag den 14 februari 2018 klockan 09.00 CET håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com 

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 42508.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                      +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till 21,3 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. I november 2016 blev Kindred Group framröstat som årets operatör och även årets operatör inom ansvarsfullt spelande, och genomgick med framgång 27 externt genomförda revisioner. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU). www.kindredgroup.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pqsdaf
COPY

Related content

Prod