EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – september 2018 (ej reviderad)

fre, 26 okt., 2018 07:30 CET

Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag

  • Spelöverskottet uppgick till 230,7 (193,6) miljoner GBP för tredje kvartalet 2018 en ökning med 19 procent och till 657,5 (513,4) miljoner GBP för perioden januari till september 2018.
  • Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2018 uppgick till 55,7 (46,8) miljoner GBP och 144,9 (110,5) miljoner GBP för perioden januari till september 2018.
  • Ett starkt kassaflöde med 57,1 (47,7) miljoner GBP genererat från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under tredje kvartalet 2018 och 148.6 (109.1) miljoner GBP för perioden januari till september 2018.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2018 uppgick till 42,0 (35,0) miljoner GBP och 104,5 (76,1) miljoner GBP för perioden januari till september 2018.
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2018 uppgick till 36,9 (29,9) miljoner GBP och 92,3 (66,6) miljoner GBP för perioden januari till september 2018.
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2018 uppgick till 0,163 (0,131) GBP och för perioden januari till september 2018 till 0,406 (0,293) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 530 327 (1 219 761).

”EBITDA ökade med 24 procent i fasta växelkurser och antalet aktiva kunder ökade med 25 procent”

"Under kvartalet kunde vi skörda resultatet av de marknadsinvesteringar som gjordes kring fotbolls-VM med antal aktiva kunder upp 25 procent jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för sportspel uppgick till 8,5 procent efter Free Bets."

”Spelöverskottet ökade med 22 procent i fasta växelkurser, vilket innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Spelöverskottet från mobilen ökade med 24 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 74 procent av totala spelöverskottet. Av koncernens spelöverskott kom 42 procent från lokalt reglerade marknader."

"Trots en ökning av spelskatterna med 33 procent växte vårt underliggande EBITDA med 24 procent i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år (+19 procent i GBP) vilket visar skalbarheten av vår affärsmodell och vår fortsatta goda kostnadskontroll."

”Redan förra året beslutade koncernen att gå in på den amerikanska marknaden och efter att USA:s högsta domstol upphävde PASPA i maj i år har vi ansökt om en online-licens i New Jersey. USA är världens största spelmarknad och vi ser på sikt stora möjligheter i den marknaden för Kindred.”

”För de första 24 dagarna i oktober 2018 var bruttomarginalen för sportspel efter Free bets cirka 25 procent högre än det långsiktiga genomsnittet på 7 procent. För fjärde kvartalet 2017 var marginalen 50 procent över det långsiktiga genomsnittet. På grund av denna lägre marginal var det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i GBP under perioden fram till den 24 oktober 2018, 5 procent lägre (3 procent i fasta växelkurser) än för hela fjärde kvartalet förra året", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

I dag, fredag den 26 oktober 2018 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com 

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5664 2666.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                      +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 23,9 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/povlag
COPY

Related content

Prod