EN / SV

Kindred Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2018 (ej reviderad)

ons, 13 feb., 2019 07:30 CET

Fjärde kvartalet och helåret 2018 i sammandrag

  • Spelöverskottet uppgick till 250,1 (238,0) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2018 och till 907,6 (751,4) miljoner GBP för helåret 2018.
  • Underliggande EBITDA för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 58,8 (74,5) miljoner GBP och 203,7 (185,0) miljoner GBP för helåret 2018.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 45,0 (55,9) miljoner GBP och 149,5 (132,0) miljoner GBP för helåret 2018.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 39,3 (50,8) miljoner GBP och 131,6 (117,4) miljoner GBP för helåret 2018.
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 0,173 (0,223) GBP och för perioden helåret 2018 till 0,580 (0,516) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 568 574 (1 329 124).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,496 (0,551) GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 5,92 (6,48) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 112,5 (125,6) miljoner GBP vilket motsvarar 75 procent av koncernens fria kassaflöde för 2018. Utdelningen kommer att utbetalas i två lika stora delar för att underlätta en effektivare likviditetshantering.
  • Årsstämma äger rum tisdagen den 14 maj 2019 i Stockholm.

"Höga aktivitetsnivåer och all-time high i aktiva kunder resulterade i all-time high för spelöverskottet"

"Under fjärde kvartalet 2018 har vi sett höga aktivitetsnivåer, tillsammans med all-time high I aktiva kunder. Detta har resulterat i rekord i spelöverskott, vilket visar att vår långsiktiga strategi, att upprätthålla en hållbar affär genom att öka antalet aktiva kunder i stället för ARPU, lönar sig. Trots den exceptionella sportboksmarginalen under fjärde kvartalet 2017 vilket ger väldigt svåra jämförelsetal för kvartalet har vi fortfarande lyckats växa verksamheten med 5 procent.”

"Under fjärde kvartalet ökade spelöverskottet från mobilen med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året och uppgick till 74 procent av vårt totala spelöverskott. Av koncernens spelöverskott kom 45 procent från lokalt reglerade marknader. För helåret 2018 ökade spelskatten med 40 procent med en EBITDA-marginal på 22 procent vilket visar koncernens förmåga att absorbera spelskatter genom fokus på skalbarhet och kostnadskontroll.”

"Den 1 januari startade vi framgångsrikt med fem av våra varumärken under den nya lokala licensen i Sverige och vi har också fortsatt att lägga grunden i USA i början av året med avtalet i Pennsylvania. Koncernen förberedde i god tid för öppnandet av den svenska marknaden och började bygga upp kundbasen genom bonuserbjudanden och marknadsinvesteringar redan från starten av fotbolls-VM förra året. Under de första sex veckorna 2019 delade vi ut ytterligare en bonus till våra svenska kunder enligt villkoren i det nya licenssystemet, vilket resulterade i en ökning av nya kunder med 166 procent och aktiva kunder med 97 procent under de senaste 90 dagarna. Som förväntat ser vi nu att bonuskostnaderna avtar.”

"Under perioden från den 1 januari till den 10 februari 2019 var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 17 procent högre (18 procent i fasta växelkurser) jämfört med hela första kvartalet förra året", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

I dag, onsdag den 13 februari 2019 klockan 09.00 CET håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com/Q42018 

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8354.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                      +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till 24,9 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU). www.kindredgroup.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pyvxlg
COPY

Related content

Prod