EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – mars 2019 (ej reviderad)

ons, 24 apr., 2019 07:30 CET

Första kvartalet i sammandrag

  • Spelöverskottet uppgick till 224,4 (207,8) miljoner GBP för första kvartalet 2019 en ökning med 8 procent.
  • Spelöverskottet från den svenska marknaden för första kvartalet 2019 uppgick till 207,4 miljoner SEK efter avdrag för bonusar om 137,9 miljoner SEK.
  • Underliggande EBITDA för första kvartalet 2019 uppgick till 30,6 (47,5) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för första kvartalet 2019 uppgick till 17,7 (33,6) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet 2019 uppgick till 15,1 (29,9) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2019 uppgick till 0,067 (0,131) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 631 636 (1 383 201).

"Rekord i aktiva kunder, men som förväntat blev kvartalsvinsten märkbart påverkad av den nya lokala licensen i Sverige"

”Under kvartalet har vi haft en väldigt bra aktivitet på alla marknader med rekord i antalet aktiva kunder och även i omsättningen för sportspel. Detta är ett resultat av våra fortsatta investeringar i marknadsföring där fokus har varit kring ansvarsfullt spelande i Sverige och fotbollssponsoring i Storbritannien.”

”Som vi förväntade oss sedan länge så resulterade omregleringen av den svenska marknaden i en betydande kortsiktig marginalpress, särskilt under det första kvartalet. Den enskilt största effekten kom från den extra bonus som tilldelats alla äldre och nya svenska kunder enligt villkoren i det nya licenssystemet. Det stora utnyttjandet av kundbonusar, särskilt i januari och februari, medförde att bonuskostnaderna ökade med 6,6 miljoner GBP för första kvartalet jämfört med samma period 2018. Bonuskostnaderna stabiliserades senare i kvartalet och redan i mars var de lägre än förra året vilket de också förväntas vara för helåret 2019 jämfört med för 2018.”

”Övriga väsentliga poster som påverkat kvartalet var svenska spelskatter på 5,2 miljoner GBP men även marknadsföringen som ökade med 3,8 miljoner GBP. Detta har väsentligt påverkat spelöverskottet i kvartalet men även EBITDA. Den totala effekten av öppnandet av den svenska marknaden på koncernens EBITDA under första kvartalet var en minskning med 18,9 miljoner GBP jämfört med första kvartalet föregående år. Även om detta är betydande belopp har vi hela tiden förväntat oss att öppnandet av marknaden skulle resultera i initial marginalpress, men vi är övertygade om att vi har en solid bas att bygga från och förväntar oss en förbättring härifrån."

"Under första kvartalet 2019 ökade spelöverskottet från mobilen med 17 procent jämfört med första kvartalet förra året och uppgick till 77 procent av vårt totala spelöverskott. Av koncernens spelöverskott kom 57 procent från lokalt reglerade marknader.”

"Under perioden från den 1 april till den 21 april 2019 var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 10 procent högre (12 procent i fasta växelkurser) jämfört med samma period förra året", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                     +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 25,6 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/pormzh
COPY

Related content

Prod