EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i i Kindred Group plc

tis, 14 maj, 2019 13:13 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,496 GBP (motsvarande 6,22 SEK enligt växelkursen den 10 maj 2019 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. För att underlätta en effektivare likviditetshantering kommer utdelningen att betalas ut i två lika stora delar. Avstämningsdagen för den första utdelningen är den 16 maj 2019 och utbetalning från Euroclear Sweden AB sker den 21 maj 2019 och med första dag exklusive utdelning den 15 maj 2019, och för den andra utdelningen är avstämningsdagen den 18 november 2019 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB sker den 21 november 2019 med första dag exklusive utdelning den 15 november 2019. För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagarna den 16 maj 2019 respektive den 18 november 2019 att användas.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Helene Barnekow, Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Stefan Lundborg och Anders Ström. Erik Forsberg och Carl-Magnus Månsson invaldes som nya ledamöter.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 764 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska utses enligt det förslag som presenterades på stämman. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Årsstämman beslutade om de föreslagna ändringarna av bolagets Memorandum and Articles of Association samt bemyndigade styrelsen att besluta om återköp i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Kindred Group plc

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR. 

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till 26 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU). www.kindredgroup.com

Share
https://www.kindredgroup.com/prffjs
COPY

Related content

Prod