EN / SV

Intjäning av Kindred Group plc 2017 Performance Share Plan

mån, 06 juli, 2020 08:00 CET

Den 3 juli 2017 tilldelade Kindred Group prestationsbaserade aktierätter (PSP) till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Denna tilldelning kunde intjänas under förutsättning att koncernen uppnådde vissa resultatmål under de tre räkenskapsåren 2017 - 2019 samt fortsatt anställning.

Den 6 juli 2020 har värdet av 2017 års PSP delvis intjänats då de fastställda målen för affärsresultaten för de tre räkenskapsåren 2017 - 2019 inte uppnåddes till fullo.

Resultaten för 2017 års PSP sammanfattas nedan:

Resultatmål Uppnått vs fastställda mål 2017-19 PSP Resultat
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 96.7% 86.6%
Bruttobidrag 98.3% 94.6%
Fritt kassaflöde per aktie 101.7% 100.0% (max tak)

Av de 423 197 aktierätter som ursprungligen tilldelades den 3 juli 2017 inom ramen för aktieplanen, uppgick det totala antalet aktierätter som intjänats den 6 juli 2020 till 255 163 (60,3 procent av den ursprungliga tilldelningen) och 255 163 svenska depåbevis från Kindred Groups aktieåterköpsprogram har använts vid intjäningen.

Efter denna transaktion innehas 2 971 358 svenska depåbevis av Kindred Group inom ramen för aktieåterköpsprogrammen. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred Group plc uppgår till 230 126 200, envar med ett nominellt värde om 0,000625 GBP.

Denna information kommer också att redovisas i ersättningskommitténs rapport i Kindreds årsredovisning för 2020 som publiceras under första kvartalet 2021.

För ytterligare information:

Nick Lawry, Head of Reward, nick.lawry@kindredgroup.com

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Australien och USA. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 12 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pylouf
COPY

Related content

Prod