EN / SV

Kindred Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2019 (ej reviderad)

ons, 12 feb., 2020 06:00 CET

Fjärde kvartalet och helåret 2019 i sammandrag

  • Spelöverskottet uppgick till 236,2 (250,1) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2019 och till 912,8 (907,6) miljoner GBP för helåret 2019.
  • Underliggande EBITDA för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 30,7 (58,8) miljoner GBP och 130,0 (203,7) miljoner GBP för helåret 2019.
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 30,5 (65,2) miljoner GBP och 120,3 (206,4) miljoner GBP för helåret 2019.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 13,3 (45,0) miljoner GBP och 67,1 (149,5) miljoner GBP för helåret 2019.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 10,9 (39,3) miljoner GBP och 56,6 (131,6) miljoner GBP för helåret 2019.
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 0,048 (0,173) GBP och för perioden helåret 2019 till 0,250 (0,580) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1 603 903 (1 568 574).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,176 (0,496) GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 2,20 (5,92) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 39,9 (112,5) miljoner GBP vilket motsvarar 79 procent av koncernens fria kassaflöde för 2019. Utdelningen kommer att utbetalas i två lika stora delar för att underlätta en effektivare likviditetshantering.
  • Årsstämma äger rum tisdagen den 12 maj 2020 i Stockholm.

”Bruttomarginalen för sportspel tyngde resultatet för det fjärde kvartalet”

”Några av de faktorer som påverkade fjärde kvartalet 2019 var samma som vi har rapporterat tidigare kvartal, som den svenska regleringen och ökande restriktioner på den nederländska marknaden. Detta och annan motvind är en normal del av vår verksamhet som vi tar itu med och anpassar oss till och med tiden använder som en konkurrensfördel. De initiativ vi har tagit i Sverige för att återgå till tillväxt har resulterat i en fortsatt återhämtning från det låga bidraget under första halvåret, men jämfört med det fjärde kvartalet 2018 var dock bidraget från Sverige fortfarande 6,6 miljoner GBP mindre.”

”Som vi meddelade i vår uppdatering den 13 januari 2020 var det även några tillfälliga faktorer som också minskade resultatet för det fjärde kvartalet. Vi hade en bruttomarginal för sportspel som var under genomsnittet på många marknader, inklusive Frankrike. Den franska omsättningsbaserade spelskatten ökade de negativa effekterna av de låga marginalerna avsevärt men den 1 januari 2020 ändrades dock skattesystemet i Frankrike till skatt på spelöverskottet.”

”Vi hade också det första hela kvartalet med verksamhet i de lokalt reglerade amerikanska delstaterna New Jersey och Pennsylvania. Det var förväntat att de första månaderna i USA skulle ge en förlust, vilket är helt i linje med Kindreds erfarenhet av lanseringar på andra nya marknader. Detta är logiskt eftersom intäkterna efter hand växer från noll i linje med våra marknadsinvesteringar och vi hade också en del initiala produktionskostnader för marknadsföring (2 miljoner USD) för nylanseringen som kan återanvändas på längre sikt. Jag är övertygad om att vi kommer att se fortsatta förbättringar under 2020 när vår verksamhet i USA växer och våra intäkter ökar. USA är den marknad som har den största långsiktiga tillväxtpotentialen när regleringarna ökar tempot. Det oberoende analysföretaget Eilers & Krejcik Gaming uppskattar den amerikanska onlinesportmarknaden till 13,6 miljarder USD år 2023.”

"Med förbehåll för ändringar under resten av kvartalet, men som en första indikation var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för perioden den 1 januari till den 9 februari 2020 i GBP 5 procent högre (10 procent i fasta växelkurser) jämfört med samma period förra året. I USA ökade spelöverskottet med 90 procent i januari 2020 jämfört med december 2019,” säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

I dag, onsdag den 12 februari 2020 klockan 08.00 CET håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation på Kindreds kontor, Regeringsgatan 25 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com/Q42019. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8352.

Kindred Group har lokala licenser i Storbritannien, Sverige, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien, Estland, Pennsylvania och New Jersey, samt internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                              +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                              +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pcgelr
COPY

Related content

Prod