EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – juni 2020 (ej reviderad)

fre, 24 juli, 2020 07:30 CET

Andra kvartalet och första halvåret i sammandrag

  • Spelöverskottet uppgick till 235,1 (226,2) miljoner GBP för andra kvartalet 2020 en ökning med 4 procent och till 484,8 (450,6) miljoner GBP för första halvåret 2020.
  • Underliggande EBITDA för andra kvartalet 2020 uppgick till 51,7 (30,9) miljoner GBP och 94,2 (62,0) miljoner GBP för första halvåret 2020.  
  • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2020 uppgick till 31,3 (14,7) miljoner GBP och 33,7 (32,4) miljoner GBP för första halvåret 2020.
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2020 uppgick till 26,8 (12,5) miljoner GBP och 27,8 (27,6) miljoner GBP för första halvåret 2020.
  • Resultatet före skatt påverkades av valutavinster i rörelseposter om 1,8 (förlust 2,4) miljoner GBP och valutaförluster om 5,1 (noll) miljoner GBP vid omräkning av lånet varav 4,5 miljoner GBP är orealiserade omräkningsförluster.
  • Fritt kassaflöde för andra kvartalet 2020 uppgick till 74,3 (12,4) miljoner GBP. Under kvartalet återbetalades 32,8 miljoner GBP på lånet och nettoskuldsättningen har sedan första kvartalet förbättrats till 61,0 miljoner GBP per 30 juni 2020.
  • Resultat per aktie för andra kvartalet 2020 uppgick till 0,118 (0,055) GBP och för första halvåret 2020 till 0,123 (0,122) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1 313 399 (1 478 437).

"En uthållig och anpassningsbar verksamhet"

”Spelöverskottet för andra kvartalet uppgick till 235,1 miljoner GBP, en tillväxt på 4 procent trots den betydande störningen av den normala sportkalendern. Tillväxten berodde främst på goda resultat på ett antal marknader till följd av starkt fokus på produktdifferentiering.”

”De beslutsamma åtgärder som Kindred vidtog för att mildra effekterna av COVID-19 bidrog till en ökning av EBITDA med 70 procent under kvartalet. De största besparingarna uppnåddes inom marknadsföring, vilket är logiskt eftersom den till största delen är kopplad till sportevenemang. Kommande kvartal planerar vi att öka vår marknadsföring mot mer normala nivåer i linje med vår långsiktiga strategi, men vi kommer att hantera denna process försiktigt. Spelskatten sjönk också jämfört med tidigare kvartal på grund av den inverkan som bristen på sport hade på den franska marknaden, vilken har de högsta skattesatserna.”

”Våra team runt om i världen har fungerat otroligt bra i denna nya situation, både i att hantera utmaningarna från pandemin och att fortsätta vårt kostnadsbesparingsprogram. Kindred är fortfarande mycket medveten om risken för ytterligare störningar både för sporten och ekonomin i övrigt, så vi kommer fortsätta att kontrollera den totala kostnadsbasen noggrant.”

”Vår amerikanska verksamhet fortsätter att utvecklas bättre trots förlusten av offline-intäkter och störningar av sporten. Spelöverskottet uppgick till 6,0 miljoner GBP under andra kvartalet, en ökning med 131 procent från första kvartalet. Efter mindre än ett års verksamhet står USA redan för mer än 2,5 procent av koncernens spelöverskott och denna andel förväntas öka under kommande kvartal, särskilt när ytterligare stater går live.”

”Under perioden fram till den 19 juli 2020, med en sportboksmarginal som var cirka 20 procent högre än 2019, var det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i GBP 40 procent högre (41 procent i fasta växelkurser) och aktiva kunder 21 procent högre än under samma period förra året. I USA ökade det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för perioden 1 till 19 juli 2020 med 32 procent jämfört med det dagliga genomsnittet för det andra kvartalet 2020,” säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

 

I dag, fredag den 24 juli 2020 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en webbpresentation som går att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com/Q22020. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8356 .

Kindred Group har lokala licenser i Storbritannien, Sverige, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien, Estland, Pennsylvania, New Jersey och Indiana, samt internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                              +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                              +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 28 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/prsbse
COPY

Related content

Prod