EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – mars 2020 (ej reviderad)

fre, 24 apr., 2020 07:30 CET

  • Spelöverskottet uppgick till 249,7 (224,4) miljoner GBP för första kvartalet 2020 en ökning med 11 procent (14 procent i konstant valuta) jämfört med samma period föregående år.
  • Underliggande EBITDA för första kvartalet 2020 uppgick till 42,5 (31,1) miljoner GBP.
  • Resultatet för det första kvartalet 2020 var påverkat av 24,0 miljoner GBP inkluderade särskilda poster om 20,7 miljoner GBP enligt nedan:
GBP 'm
Kostnader för personalomstrukturering 1,9
Bestriden sanktionsavgift 8,0
EBITDA-påverkan 9,9
Tidigarelagd avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar 10,8
Påverkan på Resultat före skatt 20,7
  • Resultatet påverkades också av valutakursförluster på 3,5 miljoner GBP vid omräkningen av lån. varav 3,1 miljoner GBP var bokföringsmässiga orealiserade förluster.
  • Resultatet före skatt för första kvartalet 2020 uppgick till 2,4 (17,7) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet 2020 uppgick till 1,0 (15,1) miljoner GBP.
  • Fritt kassaflöde för första kvartalet 2020 uppgick till 32,3 (-6,6) miljoner GBP. Under kvartalet återbetalades 36,7 miljoner GBP på lånet och nettoskuldsättningen har sedan 2019 förbättrats till 133,4 miljoner GBP per 31 mars 2020.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2020 uppgick till 0,004 (0,067) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1 531 302 (1 631 636).

”En motståndskraftig verksamhet som verkar under exceptionella omständigheter”

”Kindred har levererat ett starkt första kvartal och återvänt till en tvåsiffrig tillväxt på 11 procent av spelöverskottet (14 procent i konstant valuta). Tillväxten understöddes av en bruttomarginal i sportboken som var högre än genomsnittet, men det underliggande resultatet var positivt inom alla regioner. Vårt fokus är nu att optimera verksamheten för att möta utmaningarna med COVID-19. På kort sikt fortsätter vi att leverera en service av hög kvalitet till våra kunder, samtidigt som vi skyddar våra anställda och säkerställer företagets kontinuitet och regelefterlevnad.”

”Som en del av de tidigare kommunicerade planerna för att gå igenom koncernens kostnadsbas har vi tagit en omstruktureringskostnad på 1,9 miljoner GBP under det första kvartalet 2020. Vi har dessutom beslutat att rationalisera koncernens varumärkesportfölj och har meddelat en förväntad stängning av flera mindre varumärken. Detta, tillsammans med en bredare översyn av förvärvade immateriella tillgångar, har resulterat i en icke kassapåverkande kostnad på 10,8 miljoner GBP under första kvartalet.”

”I linje med hur verksamheten under andra delen av mars utvecklades, som vi nämnde i vår uppdatering den 2 april 2020, har de dagliga intäkterna för perioden 1 till 19 april fortsatt att ligga på cirka 2,2 miljoner GBP. Intäkter och marginaler är mer stabila under nuvarande omständigheter på grund av den minskade andelen intäkter från sportspel. Den största nedgången i dagliga intäkter har varit i Frankrike, vilket är väntat på grund av det stora beroendet av sport, men resultatpåverkan är mindre för Kindred på grund av den höga spelskatten.”

”Vi har sett en positiv tillväxt inom övriga produkter och vi har agerat snabbt för att anpassa vår marknadsföring och andra investeringar och för att upprätthålla en ännu striktare kontroll av våra driftskostnader. Om vi ser ytterligare försämring av verksamheten, tvekar vi inte att göra ytterligare justeringar.”

”Som ett rent digitalt företag är vi väl förberedda och redo att ta tillvara de möjligheter som kommer när marknaderna börjar normaliseras. Jag är säker på att Kindreds väldiversifierade och ekonomiskt sunda affärsmodell kommer att göra det möjligt för oss att växa oss starkare under de kommande kvartalen”, säger Henrik Tjärnström, VD Kindred Group.

I dag, fredag den 24 april 2020 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en webbpresentation som går att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com/Q12020. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8374.  

Kindred Group har lokala licenser i Storbritannien, Sverige, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien, Estland, Pennsylvania och New Jersey, samt internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                              +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                              +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för nästan 28 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pynvdy
COPY
Prod