EN / SV

Kindred Group uppdatering av den initiala effekten av COVID-19

tor, 02 apr, 2020 19:08 CET

Mot bakgrund av de exceptionella omständigheter som orsakas av COVID-19 lämnar Kindred följande uppdatering.

Finansiell uppdatering

Kindred har haft en god start på året och spelöverskottet för det första kvartalet 2020 beräknas uppgå till mellan 247-252 miljoner GBP (Q1-2019: 224,4 miljoner GBP). Spelöverskottet påverkades positivt av en stark bruttomarginal i sportboken under tidsperioden fram till att sportevenemang började ställas in i mitten av mars 2020. Trots detta var bruttomarginalen före Free Bets 12,2 procent under kvartalet jämfört med 9,7 procent för första kvartalet 2019.

Den fulla effekten av inställda sportevenemang gällde till stor del från den 16 mars 2020, vilket resulterade i lägre omsättning i sportboken, men delvis kompenserad av en solid tillväxt i intäkter från övriga produkter. Som en mycket kortsiktig indikation, under perioden 16 mars till den 31 mars 2020, var det dagliga genomsnittliga spelöverskottet 2,2 miljoner GBP vilket är 10 procent lägre än genomsnittet för helåret 2019 (11 procent i konstant valuta).

Uppdatering om utdelningen för 2019

Kindred har en god finansiell ställning med stark likviditet och låg skuldsättningsgrad. På grund av den osäkerhet som orsakas av COVID-19 och för att säkerställa att Kindred är väl kapitaliserat för framtida investeringsmöjligheter har styrelsen beslutat att ändra det tidigare kommunicerade förslaget om utdelningen för 2019 och kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning betalas.

Verksamhetsuppdatering

Kindred har vidtagit åtgärder för att skydda anställda och för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten genom att anpassa arbetssätten så att alla kan arbeta hemifrån så långt det är möjligt. Som ett modernt teknikbaserat företag har detta uppnåtts med minimal påverkan på verksamheten. Kindred arbetar också nära alla sina leverantörer för att fortsätta att erbjuda ett attraktivt sport- och racingerbjudande där det är möjligt och för att vara redo när sportverksamheterna börjar igen.

Henrik Tjärnström, CEO, kommenterar:

”Vi räknar med att effekterna av coronaviruset på vår verksamhet ska vara tillfällig, med sportverksamhet som gradvis återupptas under eller efter sommaren. För att minska resultatpåverkan från tillfälligt lägre sportintäkter anpassar vi vår kostnadsbas genom minskade marknadsföringskostnader, lägre driftskostnader och uppskjutande av vissa investeringar.”

”Medan den nuvarande situationen innebär flera utmaningar är jag mycket positiv till Kindreds framtidsutsikter. Kindred kommer att fortsätta att dra nytta av en bred geografisk räckvidd och en bred produktmix samt en affärsmodell som har varit motståndskraftig under tidigare perioder med konjunkturnedgångar. Jag tror också att de sociala och beteendemässiga förändringar som redan sker kommer att påskynda omställningen från offline till online, vilket kommer att gynna digitala operatörer som Kindred. Vårt fokus på spelarsäkerhet och omsorg om våra kunder kommer naturligtvis att fortsätta med samma engagemang.”

Presentation av kvartalsresultat

Kindred har för avsikt att publicera resultatet för det första kvartalet på det schemalagda datumet den 24 april 2020. Resultatpresentationen och frågesessionen kommer att finnas tillgänglig via webbsändning som vanligt. Det tidigare planerade fysiska mötet på Regeringsgatan 25 i Stockholm kommer inte att äga rum. Arrangemangen för efterföljande kvartalspresentationer beror på relevanta råd från myndigheter.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116.

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 26 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pzzvvx
COPY

Related content