EN / SV

Kindreds klimatmål fastställs i linje med Parisavtalet

tors, 08 okt., 2020 09:30 CET

Kindred Group fortsätter sitt arbete mot att uppnå målet att i största möjliga utsträckning använda förnyelsebar energi senast 2023. Det senaste steget i Kindreds klimatarbete innebär att Kindred nu har satt upp sina klimatmål i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 2°C, med ambitionen att begränsa den ytterligare till 1,5 °C.

Kindred Group, ett digitalt företag med all verksamhet online, har nu fastställt sitt klimatmål i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C, med en ambition att begränsa den ytterligare till 1,5°C. Företags klimatmål för att minska sina växthusgasutsläpp anses vara vetenskapligt baserade (Science Based Targets) när de ligger i linje med det som, enligt den senaste klimatforskningen, krävs för att möta Parisavtalets mål.  

”Vi är alla väl medvetna om att företag spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna, och på Kindred är vi fast beslutna om att vi ska göra vad vi kan för vår planet. Våra Science Based Targets är satta för att minska koldioxidutsläppen för våra datacenter, kontor och affärsresor. Dessa mål är även kopplade till vårt mål om att senast 2023 köpa in 100 procent förnyelsebar energi där vi kan”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

Kindred har som mål att minska sina scope 1- och 2 utsläpp vid 2023, med 2018 som basår, genom att köpa ursprungscertifikat. Dessutom satsar Kindred på att minska andelen affärsresor med 30% till 2023, med 2018 som basår. Det här är Science Based targets i linje med IPCC 1,5 ºCs och IPCC 2 ºCs ambitionsnivåer.

I enlighet med Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard rapporterar Kindred Group årligen sina utsläpp via Carbon Disclosure Project och i sin hållbarhetsrapport.

För ytterligare information:

Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

+46 72 165 15 17

press@kindredgroup.com

 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Australien och USA. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,700 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av International Betting Integrity Association(IBIA), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/pzekgs
COPY

Related content

Prod