EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Kindred Group plc

tis, 12 maj, 2020 10:45 CET

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg, Stefan Lundborg, Carl-Magnus Månsson och Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 673 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget, i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska utses enligt det förslag som presenterades på stämman. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2020.

Angående styrelsens förslag om aktieåterköp i enlighet med kallelsen.

Vid årsstämman var 42,6 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade vid stämman och 99,5 procent av de representerade (42,4 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja ett sådant bemyndigande. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes även att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut.

Då detta krav inte uppfylldes har styrelsen beslutat att sammankalla till en extrastämma för en ny omröstning om detta förslag i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta).

Vid denna extrastämma finns inte längre detta krav utan beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för.

Skulle mer än 50 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid extrastämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

Styrelsen

Kindred Group plc

 

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för nästan 28 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pfspzg
COPY

Related content

Prod