EN / SV

Regeringens förslag öppnar dörren på vid gavel för olagliga aktörer och spel utan skyddsnät

fre, 08 maj, 2020 16:15 CET

Kindred har idag lämnat in sitt yttrande över promemoria om förordning om stärkt spelarskydd till följd av covid-19. I yttrandet lyfter Kindred fram sin oro över en kraftigt minskad laglig spelmarknad och sämre konsumentskydd som resultat av regeringens förslag.

Regeringen presenterade den 23 april en promemoria för att stärka spelarskyddet till följd av covid-19. Kindred har idag skickat in sitt yttrande i frågan där flera områden kritiseras för bristande faktaunderlag och konsekvensanalys. Kindred delar flera experters oro för att den licenserade spelmarknaden avsevärt minskas till följd av regeringens fortsatta inskränkningar i spelregleringen med en ökad illegal spelmarknad som resultat.

”Vi är oerhört bekymrade att den svenska licensierade spelmarknaden fortsätter att krympa, vilket bekräftats av såväl Statskontoret som analysfirman Copenhagen Economics. Resultatet av det regeringen nu föreslår är en fortsatt minskning och ett urholkat konsumentskydd”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

”Vi måste akta oss för att införa regleringar som för kunder bort från reglerade spelbolag mot olicensierade aktörer där svenska myndigheter inte har någon som helst möjlighet att säkerställa ett högt konsumentskydd. Detta kommer att vara negativt för kunderna, för de licenserade spelbolagen och för samhället i stort”, fortsätter Henrik Tjärnström.

Kindred lyfter fram följande synpunkter i sitt remissyttrande:

 • Det finns inget belägg i vare sig promemorian eller i spelbolagens data för att problemspelandet har ökat på grund av covid-19. Den samlade spelbranschen (privata som statliga) ser snarare att spelandet totalt sett gått ner. Vi ställer oss undrande till vad ministern bygger sin alarmistiska tes på.
 • Nya siffror publicerade av den oberoende analysfirman Copenhagen Economics visar att var fjärde spelad krona går till den olicensierade marknaden för spel på onlinecasino. Branschens bedömning är att denna andel ökar mellan 30 till 40 procent i och med förslaget och riskerar med andra ord ett ökat spelproblem till följd av fler restriktioner på den licensierade marknaden.
 • Vi välkomnar ett ökat fokus från regeringens håll att stoppa den svarta marknaden, men misströstar om utfallet då dessa förslag och verktyg funnits Spelinspektionen att tillgå sedan länge, men ingenting har hänt i praktiken. Tvärtom ser vi att det går åt fel håll.
 • Regeringen har notifierat EU-kommissionen om förordningen och då åberopat brådskande förfarande, något som skiljer sig radikalt från hur regeringen i övrigt valt att handskas med viruskrisen. Det framgår ingenstans varför behandlingen av spelsektorn ska vara radikalt annorlunda jämfört med hur alla andra samhällssektorer behandlas.
 • Ge Spelinspektionen utrymme att utföra sitt uppdrag. Eftersom kanaliseringen är en grundförutsättning för ett välfungerande licensförfarande är det här Spelinspektionen bör rikta sitt fokus. Därför är det viktigt att regeringen ger större förtroende och mer utrymme för Spelinspektionen att utföra sitt arbete. 
 • Eftersom regeringen inte förstått och tagit hänsyn till det samlade regelverket eller gjort någon konsekvensanalys av behov av tekniska förändringar, kan licenshavare inte ändra tekniska system på det sätt som är föreskrivet om man samtidigt ska kunna införa någon typ av ändringar till den 1 juni. Licenshavarna måste alltså välja vilka regler man ska bryta mot. Det går inte att följa alla regler om förslaget genomförs.
 • Inför åtgärder som värnar om den licenserade marknadens integritet samt skyddar utsatta spelare på riktigt. Vi föreslår att regeringen:
  • skyndsamt inför B2B-licenser för leverantörer och kundanskaffningsbolag
  • överväg ytterligare reglering av snabblånebranschen
  • inför kraftfulla informationsinsatser
  • förtydligar Spelinspektionens uppdrag med att begära spelardata från spelbolagen för att göra faktabaserade bedömningar

  

Yttrandet i sin helhet är bifogat detta pressmeddelande.

Alexander Westrell, Group Head of Communications

073 7071686

alexander.westrell@kindredgroup.com

 

Peter Alling, Global Head of Public Affairs

072 2505287

peter.alling@kindredgroup.com

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 26 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,700 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av International Betting Integrity Association(IBIA), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/pczjol
COPY

Related content

Prod