EN / SV

Valutakurser för tredje kvartalet 2020

mån, 05 okt., 2020 07:00 CET

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en negativ effekt på spelöverskottet på mindre än 1 procent för det tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019.

Valutakurser balansräkningen:          
Kurs mot GBP 30-Sep-20 30-Sep-19 Årsvis förändring
AUD 1.802   1.821   1.1%
DKK 8.162   8.429   3.2%
EUR 1.096   1.129   2.9%
NOK 12.167   11.172   -8.9%
SEK 11.587   12.076   4.1%
USD 1.283   1.229   -4.4%
           
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP
Genomsnitt
kv 3 20
Genomsnitt
kv 3 19
Årsvis förändring
AUD 1.806   1.798   -0.4%
DKK 8.227   8.275   0.6%
EUR 1.105   1.109   0.4%
NOK 11.791   10.917   -8.0%
SEK 11.452   11.821   3.1%
USD 1.292   1.233   -4.8%

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Australien och USA. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pwoqqu
COPY

Related content

Prod