EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under juli till december 2021

mån, 20 dec., 2021 07:30 CET

Under perioden 1 december till 17 december 2021 har Kindred Group plc återköpt sammanlagt 942 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 23 juli 2021 i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Kindreds aktieägare. Programmet är nu avslutat och har genomförts i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter förvärven och per 17 december 2021 uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 7 486 839. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

Under programmets gång har sammanlagt 4 652 000 aktier/SDB i Kindred återköpts. Förvärven har gjorts till ett volymviktat genomsnittspris om 129,0 SEK per aktie. Inom ramen för återköpsprogrammet fick högst 6 000 000 aktier/SDB förvärvas, för ett sammanlagt värde av upp till maximalt 600 000 000 SEK.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-20 07:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/psbnpd
COPY

Related content

Prod