EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 1 september – 1 oktober, 2021

mån, 04 okt., 2021 07:30 CET

Under perioden 1 september 2021 till 1 oktober 2021 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) återköpt sammanlagt 900 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som löper mellan 26 juli 2021 och 17 december 2021, initierat av styrelsen i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter förvärven och per 1 oktober 2021 uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 5 084 839. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

Från programmets start till och med 1 oktober återköptes sammanlagt 2 250 000 aktier/SDB i Kindred. Förvärven har gjorts till ett volymviktat genomsnittspris om 152,27 SEK per aktie. Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 6 000 000 aktier/SDB förvärvas för ett sammanlagt värde av upp till maximalt 600 000 000 SEK.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-04 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, 
ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pjhhho
COPY

Related content

Prod