EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc

mån, 03 maj, 2021 07:30 CET

Under perioden den 26 april 2021 till och med den 30 april 2021 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) återköpt sammanlagt 78 000 egna aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har inititierat i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Kindreds aktieägare. Återköpsprogrammet, som Kindred offentliggjorde den 26 februari 2021, är avlsutat och genomfördes i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s Marknadsmissbruksförordning No 596/2014 (“MAR”), EU Kommissionens delegerade förordning No 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") och tillämpliga delar av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Aktierna/SDB har återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktions-värde per dag (SEK)
26 april 2021 17 500 154,0227 2 695 397
27 april 2021 17 000 160,5892 2 730 016
28 april 2021 16 000 153,1610 2 450 576
29 april 2021 16 000 153,2470 2 451 952
30 april 2021 11 500 148,9960 1 713 454

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter ovanstående förvärv, uppgår Kindreds innehav av egna aktier/SDB per den 30 april 2021 till 3 102 560 aktier. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Under perioden 1 mars 2021 och till och med den 30 april 2021 återköptes sammanlagt 1 317 000 aktier/SDB i Kindred, motsvarande ca 0,57 procent av det totala antalet emitterade aktier i bolaget, till en snittkurs om 144,26 SEK per aktie. Inom ramen för återköpsprogrammet fick högst 2 000 000 aktier/SDB förvärvas för sammanlagt maximalt 190 000 000 SEK.

För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-03 07:30 CET.

För mera information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com

Share
https://www.kindredgroup.com/phyqxp
COPY

Related content

Prod