EN / SV

Flaggningsmeddelande om större innehav i Kindred Group plc

tis, 13 juli, 2021 14:15 CET

Kindred Group plc ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget den 9 juli 2021 mottagit ett flaggningsmeddelande om ett större innehav från SMALLCAP World Fund, Inc., ett företag med säte i Los Angeles, USA. Meddelandet avser förvärv av aktier och rösträtter i företaget (”Meddelandet”) av SMALLCAP World Fund, Inc.

Enligt Meddelandet innehar SMALLCAP World Fund, Inc., den 8 juli 2021, 5,15% av aktierna och rösterna i Bolaget. Vänligen notera att anmälan som lämnats på uppdrag av The Capital Group Companies, Inc., om innehav per den 8 januari 2021 innehöll innehav av SMALLCAP World Fund, Inc.

Den relevanta kedjan av kontrollerade företag finns i anmälan, en kopia av den finns på företagets webbplats: https://www.kindredgroup.com/investors/the-share/major-holdings

Denna information är sådan som Kindred Group plc är skyldigt att offentliggöra i enlighet med listningsreglerna som publicerats av Malta Financial Services Authority enligt Financial Markets Act (kapitel 345 i Maltas lagar).

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pmkylq
COPY

Related content

Prod