EN / SV

Kindred Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2020 (ej reviderad)

ons, 10 feb., 2021 07:30 CET

Fjärde kvartalet 2020

 • Spelöverskottet uppgick till 364,7 (236,2) miljoner GBP, en ökning med 54 procent.
 • Underliggande EBITDA uppgick till 118,0 (30,7) miljoner GBP.
 • Resultatet före skatt uppgick till 98,7 (13,3) miljoner GBP.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 84,9 (10,9) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,374 (0,048) GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 111,2 (18,3) miljoner GBP. 
 • Nettokassan uppgick till 104,7 (nettoskuld 155,0 pund) miljoner GBP.
 • Antalet aktiva kunder uppgick till 1 781 617 (1 603 903).

Helår 2020

 • Spelöverskottet uppgick till 1 130,2 (912,8) miljoner GBP, en ökning med 24 procent.
 • Underliggande EBITDA uppgick till 286,8 (130,0) miljoner GBP.
 • Resultatet före skatt uppgick till 193,1 (67,1) miljoner GBP.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 165,2 (56,6) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,728 (0,250) GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 267,5 (48,5) miljoner GBP. 
 • Styrelsen har beslutat om ny utdelnings- och återköpspolicy och föreslår en utdelning på 0,330 GBP (noll) per aktie motsvarande en total utdelning på cirka 75 miljoner GBP.

Kommentar från Koncernchefen

Nytt rekord i antalet aktiva kunder och ett stabilt resultat för samtliga produkter bidrar till en stark tillväxt”

Jag är glad att vi äntligen kan lägga 2020 bakom oss, ett besvärligt år för de flesta människor, företag och länder. Det har sannerligen varit ett år ingen av oss kommer att glömma. På Kindred har vi navigerat med framgång i dessa svåra tider och har fortsatt att attrahera kunder som önskar ha en säker och underhållande spelupplevelse. Det har resulterat i ett flertal rekord under kvartalet som i aktiva kunder och spelöverskott, som ökade med 54 procent från fjärde kvartalet 2019 till 364,7 miljoner GBP.

Vår skalbara affärsmodell fortsätter att förbättra lönsamheten

Fjärde kvartalet gav ett starkt resultat tack vare vår skalbara affärsmodell, vårt fortsatta fokus på kostnader och en imponerande tillväxt av aktiva kunder till 1,78 miljoner. Den späckade sportkalendern och en sportspelsmarginal som var något högre än normalt och låg på 10 procent, har tillsammans med en uppmuntrande tillväxt om 52 procent inom casino & games jämfört med fjärde kvartalet 2019, bidragit till en hög tillväxt inom spelöverskottet. Fortsatt fokus på rörelsekostnader och en förbättrad avkastning på marknadsinvesteringar resulterade också i en imponerande tillväxt av underliggande EBITDA om 284 procent till 118,0 miljoner GBP. Samtidigt är det glädjande att se att Kindreds andel av totala mediekommunikationen (share of voice) inom alla marknader har ökat under hela 2020.

Fortsatt tillväxt på kärnmarknader och expansion av vår närvaro i USA

Våra verksamheter i Europa och Australien har fortsatt att växa under fjärde kvartalet, vilket visar, liksom många gånger förr, att vi förblir motståndskraftiga mot tillfällig turbulens på marknaderna. Dessutom har sektorn etablerat sig stabilt på den amerikanska marknaden under 2020, och vårt varumärke Unibet fortsätter att leverera enligt plan i USA, med ett spelöverskott på 23,8 miljoner GBP för helåret. Som en av världens största spelbolag ser vi fram emot vår fortsatta resa i USA när Unibet nu planerar en lansering både i Illinois och Iowa under 2021.

Omställningen till lokalt reglerade marknader fortsätter

Att gå in på nya marknader, eller att förbereda sig för lokala regleringar på befintliga marknader, handlar om tålamod och fokus. Det tar normalt 18 till 36 månader för en marknad att nå samma lönsamhet som före en omreglering, efter en inledande marginalpress på grund av spelskatter, kostnader för regelefterlevnad och marknadsföring. Jag förväntar mig inte att den nederländska marknaden blir något undantag, och när landet nu förbereder sig för en lokal reglering under 2021 kommer vi att kunna dra nytta av våra tidigare erfarenheter. Efter en något utmanande start i Sverige har det nu gått två år, och precis som vi föreställde oss börjar vi nu närma oss intäktsnivåer som före omregleringen. Det är också uppmuntrande att se att under 2020 har lokalt reglerade marknader vuxit i snabbare takt än dotcom-marknader. 

En bra start på 2021 och nya möjligheter

Med en skalbar affärsmodell och med ett anpassat kostnadsläge är vi redo för det som ligger framför oss. Året har börjat bra, med ett genomsnittligt dagligt spelöverskott för de första 38 dagarna av 2021 som är 41 procent (36 procent i fast valuta) högre jämfört med samma period föregående år. Slutligen skulle jag vilja tacka Kindred-teamet för ett enastående arbete under ett mycket utmanande år, och jag vet att vi alla ser fram emot att erbjuda kunderna en trygg och spännande upplevelse under 2021, och att förbereda oss inför fotbolls-EM och OS i Tokyo.

Henrik Tjärnström, CEO of Kindred Group


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-10 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                              +44 788 799 6116

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1700 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA) samt medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pnmkwc
COPY

Related content

Prod